Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje
Kaart van het werkgebied met link naar uitgebreide kaart

Kaart van het werkgebied

Kaart van het werkgebied

Kaart van het werkgebied met link naar uitgebreide kaart

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent Nieuws

Nieuw gemaal in De Drie Polders

In De Drie Polders wordt hard gewerkt aan een nieuw kunstwerk, een bouwwerk met een functie voor de waterhuishouding. Omdat het oude gemaal niet meer voldoet qua capaciteit en ook aan het einde van zijn levensduur is, wordt ten zuiden van het oude gemaal in opdracht van waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen een nieuw gemaal gebouwd. In onderstaande video zien we een deel van de constructie van het gemaal en de plaatsing van de vijzels. Anne Meijer van Arcadis legt uit wat vijzels precies zijn en hoe ze werken.

Vernieuwde Klaas Doornbosbrug

Onlangs zijn de werkzaamheden aan de Klaas Doornbosbrug aan het Lettelberterdiep afgerond. Naast een nieuw brugdek zijn ook de leuningen vernieuwd. Maar waar komt de naam Klaas Doornbos vandaan en wat is het verhaal erachter? Lees het interview en bekijk recente dronebeelden die van de brug zijn gemaakt.