Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2019/03/Landschap-slide.jpg


https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/Kaart_Homepage.gif

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent Nieuws

Twee kavelruilen afgerond

Op de laatste donderdag in oktober zijn in het Zuidelijk Westerkwartier twee kavelruilen gepasseerd. Deze kavelruilen zijn het resultaat van maatwerk en een mooie stap in de richting van natuurontwikkeling en waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier. Door pachters uit te…