Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent Nieuws

Start werkzaamheden Lettelberterbergboezem

Start werkzaamheden Lettelberterbergboezem

Eind mei, begin juni 2021 starten de uitvoerende werkzaamheden voor de optimalisatie van de Lettelberterbergboezem. Op 7 mei 2021 is de aanbestedingsprocedure afgerond. Het werk wordt uitgevoerd door Grondverzet- en Aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. te Scharnegoutum. De directievoering en toezicht zal worden verzorgd door ingenieursbureau Antea Group en RoyalHaskoningDHV. Prolander verzorgt het gebieds- en projectmanagement.

Onland en drie polders

Onland en drie polders

In de rubriek ‘Ik proat plat! Doe ok?’ delen verschillende lezers van de Streekkrant interessante, leuke of markante verhalen en foto’s over het Westerkwartier. Uiteraard in het plat Westerkwartiers. Zo vertelt Piet de Vries over het Onland. Toen hij dat woord voor het eerste hoorde, in de jaren 70, wist hij niet wat daarmee bedoeld werd.

HAZ Infra heeft de kadewerkzaamheden in De Drie Polders afgerond

HAZ Infra heeft de kadewerkzaamheden in De Drie Polders afgerond

Eind 2019 zijn de inrichtingswerkzaamheden, via een openbare aanbesteding, opgedragen aan HAZ Infra om het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders in te richten. Tijdens de uitvoering is gebleken dat de planning om eind 2020 de werkzaamheden af te ronden niet gehaald kon worden. In overleg met HAZ is overeengekomen om de kade per 1-4-2021 gereed te hebben en op te leveren. Ondanks de natte omstandigheden van de afgelopen winter heeft HAZ Infra wel door kunnen werken aan de kades en is de grond in de kades verwerkt. Alle kades rondom het gebied waren eind maart op hoogte en daarmee heeft HAZ Infra het kadewerk opgeleverd.

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)