Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief      De peilbuizenviewer

Recent Nieuws

Fiets mee op 30 oktober

Fiets mee op 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober organiseren we een fietstocht in het Zuidelijk Westerkwartier. We nodigen u van harte uit om mee te fietsen. We organiseren deze fietstocht om de eerste vier projecten in het gebied formeel op te leveren en over te dragen aan het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier.

Stremming 14 oktober aan de N978

Stremming 14 oktober aan de N978

Aankomende donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur zijn er werkzaamheden langs de N987. Er is slechts één rijstrook beschikbaar. De inritten blijven vrij. Aannemer van der Meer doet in de berm onderzoek naar aanwezige kabels en leidingen. Mocht het onderzoek meer tijd kosten worden de werkzaamheden op vrijdag 15 oktober hervat op dezelfde tijdstippen.

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)