Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2019/03/Landschap-slide.jpg
https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/Kaart_Homepage.gif

Klik op de kaart voor een vergroting

 

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent nieuws

Afscheid Carla Alma van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier

Op 25 februari nam Carla Alma, bestuurder bij waterschap Noorderzijlvest, afscheid van de Gebiedscommissie (GC). Mevrouw Alma heeft ervoor gekozen zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart, en daardoor zal ze ook niet meer terugkeren bij de GC....

> Lees verder

Video: Wat gaat er gebeuren in het Zuidelijk Westerkwartier?

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt in Nederland de kans op wateroverlast toe. In de provincie Groningen heeft Waterschap Noorderzijlvest daarom maatregelen vastgesteld om de waterveiligheid te garanderen....

> Lees verder

Stand van zaken januari/februari 2019

In dit nieuwsbericht vindt u de belangrijkste highlights in de voortgang van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier....

> Lees verder

Aanleg proefkade Polder De Dijken-Bakkerom

Deze week starten in Polder De Dijken-Bakkerom de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe proefkade. Deze proefkade wordt gemaakt in de Ottervalei aan de zuidkant van de Dijkweg, waar de ondergrond de minste draagkracht heeft. Met deze proefkade bekijken we in de praktijk hoe ver en snel de kade...

> Lees verder

Terug en vooruitblik december 2018

In 2015 zijn we gestart met het uitwerken van de plannen voor de “Toekomst” voor het Zuidelijk Westerkwartier, waaraan de afgelopen jaren hard is gewerkt.Ook het afgelopen jaar is er veel gebeurd in en om de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Hieronder blikken we terug op 2018 en k...

> Lees verder
 
https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/logoos1.jpg