Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2019/03/Landschap-slide.jpg


https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/Kaart_Homepage.gif

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent Nieuws

Michiel de Ruyter kwam met zijn trekschuit door De Gave

Er worden volop werkzaamheden uitgevoerd in het Zuidelijk Westerkwartier voor waterberging, waterkwaliteit, natuur- en landschapsherstel. Onderdeel daarvan is het gebied ‘De Drie Polders’. Hier ligt de eeuwenoude rivier De Gave. Een mooie aanleiding om eens terug te gaan in de tijd en verhalen op te halen over de historie van De Gave. Evert van Vliet en Jaap Diepstra wonen langs de oude waterstroom en willen de geschiedenis van De Gave levend houden.