Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief      De peilbuizenviewer

Recent Nieuws

Peilbuizenviewer weer actueel

Peilbuizenviewer weer actueel

De peilbuizerviewer is weer bijgewerkt tot en met september 2021. Binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier meten en monitoren we de grondwaterstanden voor, tijdens en ook na de uitvoering van de natuur en waterbergingsgebieden.

1e goedkeuringstest waterberging Bergboezem Lettelbert

1e goedkeuringstest waterberging Bergboezem Lettelbert

Op 15 december zijn de waterinlaten en de wateruitlaat voor de Bergboezem Lettelbert getest op kwaliteit en werking.  Zo kunnen we mogelijke problemen al vroeg vinden en herstellen. Van de test hebben we deze video gemaakt. Eind januari volgt de eindtest en wordt het werk in de bergboezem afgerond.

Baggerwerkzaamheden Dwarsdiep, Wolddiep en Enumatilster Matsloot

Baggerwerkzaamheden Dwarsdiep, Wolddiep en Enumatilster Matsloot

Waterschap Noorderzijlvest start begin 2022 met het baggeren van het Dwarsdiep, het Wolddiep en de Enumatilster Matsloot. Dat doen we omdat er veel bagger op de bodem van de watergang ligt. Door dit te verwijderen, bevorderen we de doorstroming en verbetert de waterkwaliteit. Het betreft onderhoudswerk dat ongeveer eens in de 20 tot 30 jaar nodig is.

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)