Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief      De peilbuizenviewer

Recent Nieuws

Oplevering compartimenteringsstuw Lettelberterdiep

Oplevering compartimenteringsstuw Lettelberterdiep

De laatste stap is gezet: vanochtend is de bedienbare stuwklep in de compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep geplaatst. Een mijlpaal, want hiermee is het belangrijkste onderdeel van de stuw geplaatst. De stuw, nabij de brug in het Mienscheer aan de A7, is één van de twee compartimenteringsstuwen die nodig zijn om water te kunnen sturen bij waterbergingen in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom in het ZWK.

Robuuste ecologische verbindingszone en faunaduiker Pasop

Robuuste ecologische verbindingszone en faunaduiker Pasop

In de opgestelde en goedgekeurde inrichtingsplannen is vastgelegd dat er tussen het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders en het (toekomstig) natuurgebied Pasop en Matsloot een robuuste ecologische verbindingszone (REVZ) moet komen. Voor de verbinding onder de Pasop N978 wordt de huidige duiker, die voor de aan en afvoer van water zorgt, vervangen door een faunaduiker met een nat en een droog gedeelte zodat fauna veilig de N987 kan passeren.

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)