Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief      De peilbuizenviewer      Vragen Dwarsdiep

Recent Nieuws

Planning en voortgang mei 2024

Planning en voortgang mei 2024

Vanwege zeer natte terreinomstandigheden heeft de uitvoering van de recreatieve maatregelen in het gebied grotendeels stilgelegen. Nu we richting de zomer gaan en de weersomstandigheden verbeteren, is het mogelijk om weer werkzaamheden op te pakken en af te ronden. Hieronder…

“Ik geloof in landschapszorg”

“Ik geloof in landschapszorg”

Al sinds 1989 hebben Arjen Boer en zijn vrouw Margriet Knol een biologische veehouderij. Tot 2005 in Nietap in het noorden van Drenthe en daarna in Enumatil in het Zuidelijk Westerkwartier. Sinds 2019 zit ook hun zoon Liekel in de…

Even voorstellen: MGO’er Geert van Dijk

Even voorstellen: MGO’er Geert van Dijk

Het team voor de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier verwelkomt twee nieuwe gezichten! Geert van Dijk en René van der Ploeg zijn allebei sinds kort aan de slag als medewerker gebiedsontwikkeling bij Prolander. Ze stellen zich graag aan u voor. In dit artikel…

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)