Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje
Kaart van het werkgebied met link naar uitgebreide kaart

Kaart van het werkgebied

Kaart van het werkgebied

Kaart van het werkgebied met link naar uitgebreide kaart

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent Nieuws