Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief      De peilbuizenviewer      Vragen Dwarsdiep

Recent Nieuws

Planning en Voortgang juli 2023 

Planning en Voortgang juli 2023 

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier. De Drie Polders  In De Drie Polders wordt nog steeds gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied….

Aan de slag met het NPLG

Aan de slag met het NPLG

In de zomer van 2022 presenteerde het Rijk haar startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met daarin de doelen voor natuurherstel, water en klimaat en de reductie van stikstof. Iedere provincie maakt hiervoor een gebiedsprogramma voor een toekomstbestendig…

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)