Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent Nieuws

25e vergadering van de Gebiedscommissie

25e vergadering van de Gebiedscommissie

Op maandagavond 10 mei vindt de 25e vergadering van de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier plaats. Tijdens de online vergadering worden de gebiedscommissieleden bijgepraat over de voortgang en planning in het ZWK.

Vlog Beschoeiingen van gerecycled kunststof

Vlog Beschoeiingen van gerecycled kunststof

Waterschap Noorderzijlvest gaat duurzamer en meer circulair werken. Bijvoorbeeld door hergebruik van materialen, hergebruik van grondstoffen en reparatie. In het Zuidelijk Westerkwartier plaatst het waterschap beschoeiingen van gerecycled kunststof, versterkt met grasvezels van gemaaid gras. Bekijk hier de vlog over de het plaatsen van de beschoeiingen in de NWB-Polders.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier ambassadeursproject Groeningen

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier ambassadeursproject Groeningen

Zuidelijk Westerkwartier is uitgeroepen tot ambassadeursproject van het Uitvoeringsprogramma Groeningen. Groeningen is het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar Midden-Groningen loopt. Het samenwerkingsverband ‘Netwerk Groeningen’ wil dit bijzondere natuurgebied beschermen waar het moet en benutten waar het kan. In de uitvoeringsagenda zijn negen ambassadeursprojecten benoemd die Groeningen tot leven brengen.

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)