Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2019/03/Landschap-slide.jpg


https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/Kaart_Homepage.gif

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent Nieuws

Invloed van het coronavirus op de werkzaamheden

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier volgt de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.

Start werkzaamheden Polder de Dijken-Bakkerom

Goed nieuws! We starten met de uitvoering van het natuur- en waterbergingsgebied van Polder de Dijken-Bakkerom. Aannemer Van der Meer voert het grond weg en waterbouw (GWW) bestek uit. Aannemer De Boer & De Groot gaat aan de slag met de geautomatiseerde kunstwerken. Beiden zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zodat de uitvoering goed, efficiënt en duurzaam gerealiseerd wordt.