Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2019/03/Landschap-slide.jpg
https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/wp-content/uploads/2015/06/Kaart_Homepage.gif

Klik op de kaart voor een vergroting

 

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Recent nieuws

Ontwerp-peilbesluit polder De Dijken-Bakkerom ter inzage

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 juni 2019 het ontwerp-peilbesluit vastgesteld voor polder De Dijken-Bakkerom. Het waterschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polder....

> Lees verder

Meedenken over inrichting deelgebieden tijdens twee informatieavonden

Komend najaar gaan de inrichtingswerkzaamheden in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom van start. En volgend jaar ook in de Lettelberterbergboezem. Op maandag 3 en woensdag 5 juni dachten inwoners, grondeigenaren en andere geïnteresseerden tijdens de informatieavond mee over de ontwerpen voo...

> Lees verder

Gebiedsavonden op 3 en 5 juni

Op maandag 3 juni organiseert de Gebiedscommissie een informatieavond over de inrichting van De Drie Polders en de aangrenzende Lettelberterbergboezem. Op woensdag 5 juni is er een informatieavond over de inrichting van het gebied Polder de Dijken-Bakkerom....

> Lees verder

Nieuwe petgaten en verbeterde houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Landschapsbeheer Groningen heeft van de provincie een subsidie van 1,3 miljoen euro gekregen om nieuwe petgaten te graven en de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier te verbeteren. De werkzaamheden gaan drie jaar duren en worden uitgevoerd in samenwerking met het Groninger Landschap en Collect...

> Lees verder

Nieuw Dagelijks Bestuur voor waterschap Noorderzijlvest

Op woensdag 24 april koos het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest de leden voor het nieuwe dagelijks bestuur. De nieuwe leden zijn: Paul Tameling (Water Natuurlijk), Annette van Velde-Oudijk (Werk aan Water – geborgd Ongebouwd en Bedrijven), Herman Beerda (PvdA) en Eisse Luitjens (CDA, C...

> Lees verder