Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief      De peilbuizenviewer

Recent Nieuws

Landgoed Coendersborg van het Groninger Landschap flink uitgebreid

Landgoed Coendersborg van het Groninger Landschap flink uitgebreid

Dankzij een aankoop van 23 hectare grond wordt Landgoed Coendersborg bij Nuis van Het Groninger Landschap flink uitgebreid. Bij Coendersborg wordt gewerkt aan het vergroten van de natuurwaarden en het verbeteren van schuil- en broedplekken voor dieren. Dankzij een aankoop van 23 hectare grond wordt Landgoed Coendersborg flink uitgebreid. De uitbreiding is niet alleen goed voor de natuur, maar verbetert ook het toekomstperspectief voor een natuurvriendelijke landbouw op het landgoed.

 

Oplevering compartimenteringsstuw Hoendiep

Oplevering compartimenteringsstuw Hoendiep

De laatste stap is gezet: vanochtend is de bedienbare stuwklep in de compartimenteringsstuw van het Hoendiep geplaatst. Een mijlpaal, want hiermee is het belangrijkste onderdeel van de stuw geplaatst. De stuw, nabij de brug Oostwolmerdraai in de Kerkeweg te Oostwold, is één van de twee compartimenteringsstuwen die nodig zijn om water te kunnen sturen bij waterbergingen in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom in het Zuidelijk Westerkwartier.

Fiets mee op 30 oktober

Fiets mee op 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober organiseren we een fietstocht in het Zuidelijk Westerkwartier. We nodigen u van harte uit om mee te fietsen. We organiseren deze fietstocht om de eerste vier projecten in het gebied formeel op te leveren en over te dragen aan het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier.

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)