Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Weide met meertje

Ruimte voor natuur en water, ruimte voor jou

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

 

Aanmelden nieuwsbrief      De peilbuizenviewer      Vragen Dwarsdiep

Recent Nieuws

Bezoek aan peilbuizen start 4 april

Bezoek aan peilbuizen start 4 april

Eerder informeerden wij u over het bezoek aan de peilbuizen in het Zuidelijk Westerkwartier. Inmiddels is bekend dat de bezoeken aan de peilbuizen starten op 4 april. Het doel is binnen een week alle peilbuizen in het gebied langs te…

Inloopavond ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep goed bezocht

Inloopavond ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep goed bezocht

Op donderdagavond 29 februari kwamen ongeveer 50 belangstellenden samen in uitgaanscentrum De Postwagen te Tolbert. Het onderwerp van de bijeenkomst was het ontwerp-peilbesluit Dwarsdiep. Inwoners en overige geïnteresseerden stelden vragen en kregen informatie over het ontwerp-peilbesluit en de verwachte effecten…

Herinnering: Inloopbijeenkomst Dwarsdiep 29 februari

Herinnering: Inloopbijeenkomst Dwarsdiep 29 februari

Het waterschap Noorderzijlvest heeft een ontwerp-peilbesluit gemaakt voor het Dwarsdiep en licht dit ontwerp graag toe tijdens de inloopbijeenkomst. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.   Datum: donderdag 29 februari 2024  Tijd: 17.00u tot 21.00u.  Locatie: De Postwagen, Hoofdstraat…

Planning en voortgang januari 2024 

Planning en voortgang januari 2024 

De afgelopen twee maanden heeft de uitvoering in het Zuidelijk Westerkwartier grotendeels stilgelegen, vanwege de zeer natte terreinomstandigheden. We nemen u in dit bericht mee in de laatste voortgang en de planning voor de verschillende deelgebieden.     De Drie Polders  …

Logo met link naar website Westerkwartier hart van het NoordenLogo met link naar website ProlanderLogo met link naar website Waterschap NoorderzijlvestLogo met link naar website Het Groninger landschap

Logo met link naar website Gemeente WesterkwartierLogo met link naar website LTO NoordLogo met link naar website Collectief Groningen WestLogo met link naar website Provincie GroningenLogo met link naar website StaatsbosbeheerLogo met link naar website Wetterskip Fryslan (Waterschap Friesland)