A7 Zuid

Ten zuiden van de A7 ligt een opgave om een ecologische verbindingszone richting Friesland te realiseren langs de bovenloop van het Oude Diepje, een bovenloop van het Dwarsdiep.

De bovenlopen van beken zijn bijvoorbeeld belangrijk als paai- en opgroeigebied voor vissen. In het kader van het Waddenfondsproject vissen voor verbinding ligt hier een opgave om het paaigebied van onder andere de beekvis Winde te verbeteren. Met de ecologische verbindingszone sluiten wij aan bij dit deelproject de Akkertocht van Vissen voor Verbinding dat uitgewerkt wordt door Sportvisserij Groningen Drenthe