Dwarsdiep

Het Dwarsdiep is aangewezen als Nationaal Natuurnetwerk en waterberging. Er wordt een waterberging gerealiseerd die 2,7 miljoen m3 water vertraagd af kan voeren. De verwachting is dat het gebied één keer in de 10 jaar wordt ingezet voor waterberging. Bij de inrichting maken we een optimale combinatie tussen water en natuur. We verbeteren de waterkwaliteit en geven (zeldzame) flora en fauna een beter en groter leefgebied. Het streefbeeld voor de natuur in dit gebied is het benutten van de hoge grondwaterpotenties, zodat natte schraallanden, vochtige hooilanden en dotterbloemhooilanden zich kunnen ontwikkelen.

Nat schraalland

Nat schraalland is oud boerengrasland, waarvan de bodem erg slap is. In de winter is het vaak drassig en daardoor slecht begaanbaar. Door ieder jaar te maaien, blijft de grond voedselarm, wat goed is voor zeldzame planten, zoals verschillende soorten zegges.  De variatie in de graslanden is groot. Door de rijkdom aan zeldzame soorten zijn ze van Europees en nationaal belang.

Vochtig hooiland

Net als nat schraalland, is vochtig hooiland oud boerengrasland. Het is ontstaan door de ontginning van moerassen of natte bossen en door langdurig gebruik als hooiland. Vochtig hooiland bestaat uit bloem- en kruidenrijke graslanden, waar bijvoorbeeld dotterbloemen voorkomen. Vochtig hooiland is door bemesting, ontginning en ontwatering zeldzaam geworden in Nederland.  Het versterken van dit land is van nationaal en internationaal belang voor de biodiversiteit.

Wat gaat er gebeuren?

  • De gebiedscommissie onderzoekt hoe de waterberging het best gerealiseerd kan worden. Er wordt gewerkt aan een hybride vorm die natuur- en waterdoelen en handhaving van de landbouw in sommige delen optimaal kan combineren. Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in de bodem, sloten, beekjes rivieren, meren, plassen en overige waterbergingsgebieden. Bij droge periodes kan dit water benut worden. 
  • Er wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om ook in de zomer op de hoger gelegen plekken voldoende water te hebben. Dit is met name bedoeld voor de landbouw.
  • We passen het profiel van de beek aan. Dit zorgt voor meer stroming waar allerlei waterdieren van profiteren.
  • We herstellen de waterhuishouding waardoor op de lage delen rond de beek vochtige hooilanden zullen ontstaan, en op de hogere delen kruidenrijke graslanden.
  • Het aanwezige reliëf in het beekdal wordt beter beleefbaar gemaakt. Van het volledige beekdal wordt de landschappelijke kwaliteit vergroot.

Wilt u meer weten over de start van de werkzaamheden en onderzoeken? Bekijk het nieuwsbericht van 29 januari 2021.

 

De Storymap Dwarsdiep

In deze Storymap nemen wij u online mee in het verhaal van het Dwarsdiep. Dit doen we zowel in tekst als in beeld en kaart. Hierin kunt u rustig nalezen en kijken wat er in het Dwarsdiep wordt uitgewerkt. De Storymap wordt periodiek geüpdatet en uitgebreid met daarin later dit jaar ook de route naar het voorlopige en definitieve ontwerp.

U scrolt van boven naar beneden door de Storymap om het verhaal van het Dwarsdiep te lezen. De afbeeldingen en kaarten zijn te vergroten door er op te klikken. Klik vervolgens weer op het grijze kruisje rechtsboven de afbeelding of kaart om terug te gaan naar het verhaal.

 

Naar de Storymap

 

Veelgestelde vragen over het Dwarsdiep

Tijdens verschillende informatiebijeenkomsten zijn er veel vragen gesteld over de plannen rondom het Dwarsdiep. Deze vragen verzamelen we en voorzien we op onze Veelgestelde Vragen-pagina van antwoorden. Dit overzicht wordt met enige regenmaat geüpdatet.

 

Naar de vragen