De Jammer

Dit gebied wordt samen met het naast gelegen Dwarsdiep nader uitgewerkt.