Compartimenteringsstuwen

Gebied en opgave

Uit het project ‘’Droge Voeten 2050’’ is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om tot 2050 wateroverlast tegen te gaan. Om de waterbergingsgebieden De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en het Dwarsdiep optimaal te benutten heeft  het project “Droge Voeten 2050” aangegeven om in het Hoendiep en Lettelberterdiep compartimenteringsstuwen te plaatsen. Met deze stuwen krijgt  het waterschap Noorderzijlvest de mogelijkheid de waterbergingsgebieden beter en effectiever in te zetten.

Foto: locaties compartimenteringsstuw Hoendiep en Lettelberterdiep

Werkzaamheden

Naast de brug in de Kerkeweg over het Hoendiep (westzijde van de brug) wordt een compartimenteringsstuw gebouwd. De compartimenteringsstuw in het Lettelberterdiep wordt gebouwd ten noorden van de A7 en de Mienscheer in het Lettelberterdiep. Beide worden op de bodem geplaatst waardoor boten over de stuw kunnen varen. Bij wateroverlast kunnen de stuwen opgetrokken worden.

Planning

  • 10 augustus start de aanbesteding van het bestek (omschrijving van het bouwwerk en bijhorende werkzaamheden). De maatregelen die genomen moeten worden zijn uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp
  • Half oktober 2020 is de afronding van de aanbesteding. De uitvoerende aannemer wordt bekend gemaakt
  • Planning en uitvoering van de aannemer
  • In het najaar van 2021 vindt de afwerking en afronding van het project plaats

Afbeelding: Impressie situatie Hoendiep

 

Afbeelding: Impressie situatie Lettelberterdiep