Peilbuizenviewer

Welkom in de peilbuizenviewer van het Zuidelijk Westerkwartier. In deze viewer kunt u de waargenomen grondwaterstanden zien in de natuur- en waterbergingsgebieden het Dwarsdiep, Polder De Dijken-Bakkerom en De Drie Polders. In deze viewer staan de geplaatste peilbuizen die de grondwaterstanden meten en monitoren.

 

Naar de Peilbuizenviewer

 

Hoe werkt de viewer?

  1. Zorg dat u het scherm op maximaal zet.
  2. Klik op blauwe knop “Naar de peilbuizenviewer”
  3. In de lijst met lagen kun je een laag aan- of uitzetten door een vinkje te plaatsen of weg te halen.
  4. Om algemene gegevens van de peilbuis te bekijken, klik je in het kaartje op de peilbuis. Op de kaarten kan je in en uitzoomen. Vervolgens kun je de grafiek met metingen zien door op de link ‘Grafiek’ te klikken.
  5. Met de grijze schuifknoppen in de lichtgrijze balk kan het datumbereik aangepast worden, zodat je meer details ziet.
  6. Beweeg met de muis over de lijn om details van de specifieke datum te zien.
  7. De grijze lijn in de viewer geeft het maaiveld aan.
  8. De grafiek (blauwe lijn) geeft de grondwaterstand aan.
  9. U kunt met uw muis van links naar rechts slepen, over de blauwe lijn, en zo per dag zien wat de grondwaterstand is geweest.

 

Hoe vaak wordt er gemeten?

In de peilbuizen hangen de zogenaamde loggers die 1 keer per etmaal de grondwaterstand meten. Deze gegevens worden 3 keer per jaar uitgelezen. Na elke meetronde worden de nieuwe gegevens ongeveer na twee maanden zichtbaar in de viewer.

In de viewer ziet u bij de peilbuis de diepte van de filters staan, soms is er 1 of soms zijn er 2 filters geplaatst. Deze filters maken contact met het grondwater, om zo de stijghoogtes te kunnen bepalen. Er worden vaak twee filters geplaatst als de ondergrond bestaat uit verschillende grondsoorten.

 

Waarom peilbuizen?

Door middel van de peilbuizen kunnen we monitoren of effecten in de grondwaterstand zich voordoen, wat deze effecten zijn, en of er aanpassingen nodig zijn. Tijdens het hydrologisch onderzoek wordt bekeken en bepaald op welke plaatsen eventuele effecten worden verwacht en wat deze effecten kunnen zijn.

We zijn begonnen met meten in maart 2019 en gaan nog zeker 5 jaar door na de inrichting van een gebied. Een deel van het peilbuizen meetnet zal na deze vijf jaar worden voortgezet. In het Dwarsdiep gebied worden het komende jaar nog nieuwe peilbuizen geplaatst.

Illustratie grondwaterstanden

 

Foto 1: Maaiveld minus de grondwaterstand is drooglegging. Bijvoorbeeld maaiveld -1,2 en grondwaterstand -1,8 = 60 cm onder maaiveld = grondwater dus 60 cm drooglegging.