De Jouwer

De inrichting van dit gebied richt zich op het herstellen van het gevarieerde polderlandschap van vroeger. Dat gebeurt met name door vernatting van de natuur. Met als doel: vochtige hooilanden en natte schraallanden ontwikkelen in de lagere delen. De lagere delen krijgen geleidelijke overgangen naar drogere graslandtypen op de flanken.

Wat gebeurt hier?

  • Water wordt vastgehouden door sloten ‘af te pennen’, om een constanter en een hoger grondwaterpeil (hoogte/stand van het water) te krijgen. Afpennen is het afdammen van sloten. Hierdoor wordt het water in het gebied vastgehouden en stijgt het grondwater. Dit bevordert de ontwikkeling van nieuwe natuur.
  • Enkele petgaten worden aangelegd. De precieze locaties en aantallen zijn nog niet bekend. Petgaten zijn stroken/gaten in het gebied die zijn ontstaan door het afgraven van veen.