Toegankelijkheid

Het Zuidelijk Westerkwartier wil dat de website door iedereen te gebruiken is. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Laat dit dan aan ons weten via info@zuidelijkwesterkwartier.nl.

 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken. Daarom gelden er functioneel- technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de website www.zuidelijkwesterkwartier.nl is afgerond op 2 april 2021. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA. Bekijk hier het onderzoeksrapport.

Bekijk hier de toegankelijkheidsverklaring

 

In de lijst hieronder wordt aangegeven welke onderdelen (nog) niet voldoen en waar aan gewerkt wordt:

  • Audiodescriptie: Bij de video’s ontbreekt een vooraf opgenomen audiodescriptie. Hiervoor biedt de website (nog) niet de juiste ondersteuning.
  • Label in naam: De zichtbare tekst in de logo’s bovenaan de pagina komt niet overeen met de naam van de link.
  • In de paginanavigatie van het nieuwsoverzicht is een nummer de enige tekst in de link. Hierdoor is het linkdoel niet duidelijk.
  • Op de homepage staan bij elk artikel staan nu twee links die telkens naar dezelfde pagina verwijzen: de kop en de datum. Het zou beter zijn om per artikel één link te plaatsen.
  • Parsen: Op de homepage is nog een dubbele id-waarde ‘menu-item-2753’ aanwezig en in de tijdlijn niet overal ruimte tussen de attributen.

 

Borging van toegankelijkheid 

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.