Toegankelijkheid

 

Het Zuidelijk Westerkwartier wil dat de website door iedereen te gebruiken is. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Laat dit dan aan ons weten via info@zuidelijkwesterkwartier.nl.

De toegankelijkheidsverklaring 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor iedereen te gebruiken. Daarom gelden er functioneel- technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.   

Borging van toegankelijkheid 

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de site niet voldoet 

We laten in oktober 2020 een onderzoek doen om vast te stellen dat we aan bepaalde standaarden voldoen en iedereen de website kan gebruiken. Wij voeren de aanbevelingen voor verbeteringen door op de website. Dit doen we binnen de gestelde termijn.