Nieuwsbrief juli 2018

Deze week is er weer een nieuwe nieuwsbrief de deur uit gegaan. In deze nieuwsbrief (nummer 33) leest u meer informatie over de voortgang van Projectbureau ZWK. De planning en eerste onderzoeken en het vervolg hiervan. Verder leest u ander nieuws en meer over de projectpagina's op de website.
> Lees verder

Vergaderstukken 21 juni 2018

Vergadering Gebiedscommissie De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op donderdag 21 juni. De vergadering is van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 7 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 8 tot en met 10 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte. Hieronder tref je de agenda aan met de bijlagen die bij de agenda horen: Agenda 11e GC ZWK 21062018 Ag.3 Verslag openbare GC ZWK 23-04-2018 Ag.4a Voortgang alg GC ZWK 21062018 Ag.4b Voortgang procedures GC ZWK 21062018 Ag.4c NRC GC ZWK 21062018      
> Lees verder

De Nota Reactie en Commentaar

Begin dit jaar lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) over de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier ter inzage. Een aantal particulieren en organisaties heeft een zienswijze ingediend.
> Lees verder

Overzicht van de plannen en doelen

Het Zuidelijk Westerkwartier is verdeeld in gebieden. Op deze kaart ziet u precies welke dat zijn. Elk gebied heeft een eigen pagina waarop u een overzicht van de plannen en doelen vindt. De pagina’s van de kaart worden aangevuld met actuele informatie.  
> Lees verder

Terugblik en vooruitblik juni 2018

Om waterberging en natuur in het ZWK te realiseren moeten er verschillende procedures worden doorlopen. In de memo aan de Projectgroep ZWK vindt u een terug- en vooruitblik op de werkzaamheden van de werkgroep Procedures.
> Lees verder

Kennisgeving

Na het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan komt nu ook het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan ter inzage. Ook hierop kunt u uw visie geven. Hier leest u hoe de terinzagelegging van de plannen in zijn werk gaat en hoe u uw reactie of zienswijze kunt geven op de plannen.
> Lees verder

Verslag informatiebijeenkomsten

Deze maand starten onderzoeken in de gebieden Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem. Daarnaast wordt er een peilbesluit genomen in de zes landbouwpolders. Hierover zijn informatiebijeenkomsten gehouden. Lees hierover meer in de nieuwsbrief online of bekijk de pdf van de nieuwsbrief. En klik hier als u de presentatie wilt (terug)zien.
> Lees verder

Uitnodiging inloopbijeenkomst over peilbesluit 15 mei

Op dinsdag 15 mei is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor alle eigenaren, gebruikers en bewoners van de Fanerpolder, de Zuidhorner Polder, polder Lagemeeden, polder Vredewold, polder Nienoord en polder Lettelbert. Deze bijeenkomst is in de Cazemier Boerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert. U bent van harte welkom.
> Lees verder

Vergaderstukken 23 april 2018

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 23 april. De vergadering is van 20 tot 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 7 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 8 en 9 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.
> Lees verder