Voortgang en planning juli 2020

Afgelopen tijd is er veel werk verzet in het Zuidelijk Westerkwartier, daar nemen we u graag in mee. Tijdens de bouwvakantie van 20 juli t/m 7 augustus 2020 liggen de werkzaamheden grotendeels stil.
> Lees verder

Michiel de Ruyter kwam met zijn trekschuit door De Gave

Er worden volop werkzaamheden uitgevoerd in het Zuidelijk Westerkwartier voor waterberging, waterkwaliteit, natuur- en landschapsherstel. Onderdeel daarvan is het gebied ‘De Drie Polders’. Hier ligt de eeuwenoude rivier De Gave. Een mooie aanleiding om eens terug te gaan in de tijd en verhalen op te halen over de historie van De Gave. Evert van Vliet en Jaap Diepstra wonen langs de oude waterstroom en willen de geschiedenis van De Gave levend houden.
> Lees verder

Akkers ingezaaid voor vogels

Staatsbosbeheer wil in het Zuidelijk Westerkwartier meer plekken creëren waar dieren kunnen schuilen en hun voedsel kunnen vinden. Daarom zaait het staatsbosbeheer akkers in met voedzaam graan voor vogels. Op de foto een geelgors.
> Lees verder