VWO-leerlingen aan de slag met bouwkundige kunstwerken ZWK

Met waterschap Noorderzijlvest als opdrachtgever gaan de VWO-3 leerlingen van het technasium van RSG De Borgen de uitdaging aan om een bouwkundig ontwerp te maken van een klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk. Zij kiezen hiervoor uit de kunstwerken die voor Noorderzijlvest daadwerkelijk op de planning staan voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier’.
> Lees verder

Krediet voor aanpassing keringen binnen gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 november een krediet van € 3.050.700 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de regionale waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Het toegekende krediet is nodig voor het ophogen van ongeveer 3 kilometer aan regionale keringen, het aanbrengen van damwanden en de uitvoeringsbegeleiding van de werkzaamheden. 
> Lees verder

Feestelijke start uitvoering gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In de middag van vrijdag 20 december worden de inrichtingswerkzaamheden in deelgebied De Drie Polders, en daarmee de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier, feestelijk gestart tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, bewoners, grondeigenaren, betrokken gebiedspartners en ingenieursbureaus en andere geïnteresseerden, georganiseerd door het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier. 
> Lees verder

Aannemer gebiedsinrichting De Drie Polders bekend

Begin september is voor De Drie Polders een Europese aanbesteding gestart. Op dinsdag 12 november werd de aanbestedingsprocedure afgerond. Aannemer HAZ Zwartsluis BV (HAZ Infra) won de aanbesteding, en zal het zogenaamde grond, weg en waterbouw deel (GWW) uitvoeren. Onder het GWW-deel van de gebiedsinrichting van De Drie Polders worden de inrichting van de natuur (waaronder het graven van natuurvriendelijke oevers), het graven van de Gave en kwelsloten en het aanleggen van kades voor de waterberging met vrijkomende grond verstaan. Betrokken partijen Tijdens de uitvoering zal ingenieursbureau Witteveen+Bos directie voeren en toezicht houden. Dit ingenieursbureau heeft eerder ook de plannen
> Lees verder

Voortgang gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier november 2019

Het project Zuidelijk Westerkwartier stevent af op de uitvoering. In dit overzicht leest u alles over de voorbereidingen en de voortgang in de verschillende deelgebieden. De Drie Polders Voor De Drie Polders is begin september een Europese aanbesteding gestart voor het zogenaamde grond, weg en waterbouw deel (GWW). Dit betreft de inrichting van de natuur (waaronder het graven van natuurvriendelijke oevers), het graven van de Gave en kwelsloten en het aanleggen van kades voor de waterberging met vrijkomende grond. Naar verwachting ronden we de aanbestedingsprocedure op 12 november af, waarna bekend is welke aannemer het werk zal uitvoeren. Zodra de
> Lees verder

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier blijft mogelijk ondanks nieuwe regelgeving PFAS

Op 8 juli 2019 is nieuwe regelgeving aangenomen omtrent PFAS: gevaarlijke stoffen die soms in grond, baggerslib en oppervlaktewater worden aangetroffen. Voorafgaand aan de verplaatsing van grond moet de bodem nu ook op PFAS onderzocht worden. Om door te kunnen met de uitvoering van de gebiedsontwikkeling heeft de gemeente Westerkwartier Prolander toestemming verleend door te gaan. Wat is PFAS? PFAS is een verzamelnaam voor allerlei poly- en perfluoralkylstoffen, waaronder bijvoorbeeld PFOA, PFOS en GenX. Het zijn stoffen die door de mens zijn gemaakt en in veel producten worden gebruikt, bijvoorbeeld in bakpapier, blusschuim, make-up en verf. PFAS komen op verschillende
> Lees verder