In het Zuidelijk Westerkwartier werken we aan de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden waarbinnen op verschillende locaties ook water kan worden vastgehouden en opgeslagen. Tegelijkertijd verbeteren we de waterkwaliteit en waterconservering en gaan we voldoen aan de normen van het Nationaal Bestuursakkoord Water om knelpunten voor natuur en landbouw op te heffen.

De landbouw, het landschap en de (be)leefbaarheid zijn ook belangrijke ontwikkelopgaven. We sluiten aan op het Natuurnetwerk Nederland, pakken de waterhuishouding aan, verbeteren de landbouwstructuur, herstellen landschappelijke kernkwaliteiten en bieden meer mogelijkheden voor toerisme, recreatie en leefbaarheid.

Maar hoe doen we dat dan precies? Wat gaat er gebeuren, en waar? Om dit inzichtelijk te maken laten we op deze kaart zien welke werkzaamheden per deelgebied worden uitgevoerd. 

Hoe het kaartje gebruiken? 

De kaart op deze pagina laat het Zuidelijk Westerkwartier zien. De nieuwe nieuwe natuurgebieden worden met nummers aangeduid op de kaart. De nummer corresponderen met de nummers in de lijst. Voor meer informatie over een specifiek gebied klikt u op de naam van het gebied.