De Jouwer

De inrichting van dit gebied richt zich op het herstellen van het gevarieerde polderlandschap van vroeger. Dat gebeurt met name door vernatting van de natuur. Met als doel: vochtige hooilanden en natte schraallanden ontwikkelen in de lagere delen. De lagere delen krijgen geleidelijke overgangen naar drogere graslandtypen op de flanken.

Wat gebeurt hier?

  • Water wordt vastgehouden door sloten ‘af te pennen’, om een constanter en een hoger grondwaterpeil te krijgen.
  • Enkele petgaten worden aangelegd. De precieze locaties en aantallen zijn nog niet bekend.

Uitleg termen

Waterpeil

De hoogte/stand van het water. Deze kan kunstmatig beïnvloed worden. Het niveau waarop men het water wenst te krijgen/houden wordt ook wel ‘streefpeil’ genoemd.

Afpennen

Het afpennen van sloten is het afdammen van sloten. Hierdoor wordt het water in het gebied vastgehouden en zal het grondwater stijgen. Dit bevordert de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Petgaten

Stroken/gaten in het landschap, die zijn ontstaan door het afgraven van veen.

De Jouwer