De Jouwer

De inrichting van dit gebied richt zich op het herstellen van het gevarieerde polderlandschap van vroeger. Dat gebeurt met name door vernatting van de natuur. Met als doel: vochtige hooilanden en natte schraallanden ontwikkelen in de lagere delen. De lagere delen krijgen geleidelijke overgangen naar drogere graslandtypen op de flanken.

Wat gebeurt hier?

  • Water wordt vastgehouden door sloten ‘af te pennen’, om een constanter en een hoger grondwaterpeil te krijgen.
  • Enkele petgaten worden aangelegd. De precieze locaties en aantallen zijn nog niet bekend.

Uitleg termen

[hrf_faqs category=’de-jouwer’]

De Jouwer