De Jouwer

Het gebied De Jouwer heeft voor het grootste deel uit petgaten bestaan, net als het aangrenzende natuurgebied aan de andere kant van het Wolddiep. In de jaren ’50 is het gebied verkaveld, de verkaveling is deels gedraaid.

De kwaliteit van de natuur in het gebied wisselt. Tegen het Wolddiep liggen enkele schraalgraslanden van Staatsbosbeheer. De rest van het gebied is open tot zeer open.

Uitleg termen

No FAQs Found
De Jouwer

Natuur

We willen het gevarieerde polderlandschap van vroeger herstellen. De inrichting van het gebied richt zich op het vernatten. Met als doel: vochtige hooilanden en natte schraallanden ontwikkelen in de lagere delen. De lagere delen krijgen geleidelijke overgangen naar drogere graslandtypen op de flanken.

  • Water vasthouden door sloten ‘af te pennen’. Daardoor ontstaat er een constanter en een hoger grondwaterpeil
  • Aanleg van enkele petgaten. De precieze locaties en aantallen zijn nog niet bekend

 

 

Water

Er wordt geen waterberging gerealiseerd.

Er worden wel maatregelen genomen op het gebied van de waterhuishouding, deze staan bij de hiernaast genoemde natuurdoelen.