Terugblik en vooruitblik juni 2018

Om waterberging en natuur in het ZWK te realiseren moeten er verschillende procedures worden doorlopen. In de memo aan de Projectgroep ZWK vindt u een terug- en vooruitblik op de werkzaamheden van de werkgroep Procedures.
> Lees verder

Kennisgeving

Na het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan komt nu ook het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan ter inzage. Ook hierop kunt u uw visie geven. Hier leest u hoe de terinzagelegging van de plannen in zijn werk gaat en hoe u uw reactie of zienswijze kunt geven op de plannen.
> Lees verder

Verslag informatiebijeenkomsten

Deze maand starten onderzoeken in de gebieden Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem. Daarnaast wordt er een peilbesluit genomen in de zes landbouwpolders. Hierover zijn informatiebijeenkomsten gehouden. Lees hierover meer in de nieuwsbrief online of bekijk de pdf van de nieuwsbrief. En klik hier als u de presentatie wilt (terug)zien.
> Lees verder

Uitnodiging inloopbijeenkomst over peilbesluit 15 mei

Op dinsdag 15 mei is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor alle eigenaren, gebruikers en bewoners van de Fanerpolder, de Zuidhorner Polder, polder Lagemeeden, polder Vredewold, polder Nienoord en polder Lettelbert. Deze bijeenkomst is in de Cazemier Boerderij, Hoofdstraat 27 in Tolbert. U bent van harte welkom.
> Lees verder

Vergaderstukken 23 april 2018

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 23 april. De vergadering is van 20 tot 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66. De agendapunten 1 tot en met 7 van deze vergadering zijn openbaar. De agendapunten 8 en 9 worden besloten behandeld. Je bent van harte welkom bij het openbare gedeelte.
> Lees verder

Betty de Boer stelt zich voor

Betty de Boer stelt zich voor: "Het Westerkwartier ken ik erg goed. Ik ben zeer gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het mooier, en toekomstbestendig maken van het gebied. Het is een prachtig gebied dat het waard is, om in te investeren."
> Lees verder

19 februari a.s. vergadert de Gebiedscommissie

Maandag 19 februari vergadert de Gebiedscommissie van 20 - 22 uur in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ Leek. Het eerste deel van deze vergadering is openbaar. De agenda en vergaderstukken zijn vanaf 13 februari te vinden op deze website onder Projectinformatie.
> Lees verder