Update: Invloed van het coronavirus op de werkzaamheden

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier volgt de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.
> Lees verder

Voortgang uitvoering De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

De werkzaamheden voor de uitvoering van De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom zijn in volle gang. Aannemer HAZ infra heeft de afgelopen weken overbodige dammen en duikers opgeruimd, er is grond gewonnen in het gebied en daarnaast is bovengrond verwijderd en zijn de aanwezige poelen alvast dichtgegooid. Met een Drone heeft Prolander de uitvoering van boven opgenomen.
> Lees verder

Grondtransport Polder de Dijken-Bakkerom vanuit De Drie Polders

Omdat er veel grond nodig is voor het maken van de kades wordt uit het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders door aannemer HAZ Infra ca 50.000 m3 grond getransporteerd naar Polder de Dijken-Bakkerom.Dit transport zal gaan via de Mienscheer naar de A7 en via de provinciale weg (N388) naar een depot aan de Bakkerom. De planning is vrijwel rond, de aannemer gaat starten in week 14 of 15.
> Lees verder

Invloed van het coronavirus op de werkzaamheden

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier volgt de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.
> Lees verder

Start werkzaamheden Polder de Dijken-Bakkerom

Goed nieuws! We starten met de uitvoering van het natuur- en waterbergingsgebied van Polder de Dijken-Bakkerom. Aannemer Van der Meer voert het grond weg en waterbouw (GWW) bestek uit. Aannemer De Boer & De Groot gaat aan de slag met de geautomatiseerde kunstwerken. Beiden zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zodat de uitvoering goed, efficiënt en duurzaam gerealiseerd wordt.
> Lees verder

Onderzoek kade Hoendiep Zuidzijde

Op 13 en 20 maart vinden op en langs de kade van het Hoendiep Zuidzijde enkele onderzoeken plaats. Deze onderzoeken zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen van de bodemopbouw en eventuele archeologische waarden.
> Lees verder