Archief voor Polder De Dijken – Bakkerom

Voorlopige gunning kunstwerken en GWW

Voor de uitvoering van de geautomatiseerde kunstwerken in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom en voor het GWW-gedeelte in Polder de Dijken-Bakkerom zijn in november 2019 twee aanbestedingen gestart. Eind januari eindigde de inschrijving op beide werken. Afgelopen week leidde dit tot twee voorlopige gunningen.
> Lees verder

Peilbesluit polder De Dijken-Bakkerom definitief vastgesteld

Op woensdag 30 oktober heeft het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit voor polder De Dijken-Bakkerom definitief vastgesteld. Binnen polder De Dijken-Bakkerom wordt het natuur- en waterbergingsgebied “De Dijken-Bakkerom” gerealiseerd. Dit gebied geeft invulling aan de provinciale en waterschapsopgaven voor Natuur en DrogeVoeten 2050.
> Lees verder

Dijkweg wordt waterkerende kade

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier is akkoord gegaan met het voorstel om de Dijkweg bij Boerakker als waterkerende kade te gaan gebruiken. 
> Lees verder

Projectbezoek Zuidelijk Westerkwartier

Vanuit het programma dynamisch projectmanagement (HWBP) bezochten ongeveer 12 projectleiders en managers van verschillende waterschappen uit het hele land op 19 juni de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.
> Lees verder

Aanleg proefkade Polder De Dijken-Bakkerom

Deze week starten in Polder De Dijken-Bakkerom de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe proefkade. Deze proefkade wordt gemaakt in de Ottervalei aan de zuidkant van de Dijkweg, waar de ondergrond de minste draagkracht heeft. Met deze proefkade bekijken we in de praktijk hoe ver en snel de kade zijn hoogte verliest. 
> Lees verder