Archief voor Polder De Dijken – Bakkerom

Waterschap verleent uitvoeringskrediet voor maatregelen Zuidelijk Westerkwartier

Het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag 13 maart besloten om een uitvoeringskrediet van 17,6 miljoen euro vrij te maken voor de aanleg van waterbergingen en andere maatregelen voor de waterkwaliteit en kwantiteit.  De maatregelen De maatregelen zullen plaatsvinden in het zuidelijk Westerkwartier binnen de aan te leggen natuurgebieden De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom. En ook in de Lettelberterbergboezem en zes (landbouw)polders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Overige financiering Naast de financiering vanuit het waterschap is er ook financiering vanuit de provincie Groningen en vanuit Europese subsidies als POP, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa
> Lees verder

Aanleg proefkade Polder De Dijken-Bakkerom

Deze week starten in Polder De Dijken-Bakkerom de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe proefkade. Deze proefkade wordt gemaakt in de Ottervalei aan de zuidkant van de Dijkweg, waar de ondergrond de minste draagkracht heeft. Met deze proefkade bekijken we in de praktijk hoe ver en snel de kade zijn hoogte verliest. 
> Lees verder

Europese subsidie voor Polder de Dijken-Bakkerom

Voor het Project Polder de Dijken-Bakkerom is begin dit jaar een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.
> Lees verder

Vragen uitbreiding capaciteit gemaal H.D. Louwes

Tijdens de Gebiedscommissie vergadering van 6 december 2016 is er een aantal vragen gesteld, het waterschap Noorderzijlvest heeft deze vragen nu op haar website beantwoord. Lees hier op de site van het Waterschap deze vragen en de antwoorden daarop.
> Lees verder