Grondtransport Leekstermeergebied – De Drie Polders

Op woensdag 3 oktober starten de voorbereidende werkzaamheden waarna vrachtwagens met grond gaan rijden van het Leekstermeergebied (Polder Vredewold) naar De Drie Polders. Die grond is nodig om de kades van de waterbergingsgebiedsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier te realiseren. Wij proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer verwacht 10-12 werkdagen nodig te hebben om de grond te vervoeren.
> Lees verder

Westerkwartier Marathon Estafette

Zaterdag 6 oktober is de Westerkwartier Marathon Estafette. Een sportief en feestelijk evenement, dat wordt georganiseerd door de vier Westerkwartiergemeenten: Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Deze gemeenten fuseren per 1 januari 2019. Met dit evenement willen de fusiegemeenten een letterlijke verbinding aanbrengen tussen de inwoners van deze gemeenten.
> Lees verder

PIP-Procedures

Er zijn naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) in totaal 17 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door LTO Noord. De overige zienswijzen zijn ingediend door agrarische ondernemers of particulieren.
> Lees verder

Europese subsidie voor Polder de Dijken-Bakkerom

Voor het Project Polder de Dijken-Bakkerom is begin dit jaar een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.
> Lees verder

Nieuwsbrief juli 2018

Deze week is er weer een nieuwe nieuwsbrief de deur uit gegaan. In deze nieuwsbrief (nummer 33) leest u meer informatie over de voortgang van Projectbureau ZWK. De planning en eerste onderzoeken en het vervolg hiervan. Verder leest u ander nieuws en meer over de projectpagina's op de website.
> Lees verder

De Nota Reactie en Commentaar

Begin dit jaar lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) over de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier ter inzage. Een aantal particulieren en organisaties heeft een zienswijze ingediend.
> Lees verder

Overzicht van de plannen en doelen

Het Zuidelijk Westerkwartier is verdeeld in gebieden. Op deze kaart ziet u precies welke dat zijn. Elk gebied heeft een eigen pagina waarop u een overzicht van de plannen en doelen vindt. De pagina’s van de kaart worden aangevuld met actuele informatie.  
> Lees verder