PIP-Procedures

Er zijn naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerp Provinciaal inpassingsplan (PIP) in totaal 17 zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is ingediend door LTO Noord. De overige zienswijzen zijn ingediend door agrarische ondernemers of particulieren.
> Lees verder

Europese subsidie voor Polder de Dijken-Bakkerom

Voor het Project Polder de Dijken-Bakkerom is begin dit jaar een subsidie in het kader van EU-POP aangevraagd. Op 26 juni 2018 is deze aanvraag gehonoreerd en is een subsidie toegezegd van € 2,8 miljoen. Het betreft een subsidie van 100% van de geschatte voorbereidings- en inrichtingskosten.
> Lees verder

Nieuwsbrief juli 2018

Deze week is er weer een nieuwe nieuwsbrief de deur uit gegaan. In deze nieuwsbrief (nummer 33) leest u meer informatie over de voortgang van Projectbureau ZWK. De planning en eerste onderzoeken en het vervolg hiervan. Verder leest u ander nieuws en meer over de projectpagina's op de website.
> Lees verder

De Nota Reactie en Commentaar

Begin dit jaar lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) over de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier ter inzage. Een aantal particulieren en organisaties heeft een zienswijze ingediend.
> Lees verder

Overzicht van de plannen en doelen

Het Zuidelijk Westerkwartier is verdeeld in gebieden. Op deze kaart ziet u precies welke dat zijn. Elk gebied heeft een eigen pagina waarop u een overzicht van de plannen en doelen vindt. De pagina’s van de kaart worden aangevuld met actuele informatie.  
> Lees verder

Terugblik en vooruitblik juni 2018

Om waterberging en natuur in het ZWK te realiseren moeten er verschillende procedures worden doorlopen. In de memo aan de Projectgroep ZWK vindt u een terug- en vooruitblik op de werkzaamheden van de werkgroep Procedures.
> Lees verder

Kennisgeving

Na het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan komt nu ook het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan ter inzage. Ook hierop kunt u uw visie geven. Hier leest u hoe de terinzagelegging van de plannen in zijn werk gaat en hoe u uw reactie of zienswijze kunt geven op de plannen.
> Lees verder

Verslag informatiebijeenkomsten

Deze maand starten onderzoeken in de gebieden Polder de Dijken – Bakkerom, De Drie Polders en de Lettelberterbergboezem. Daarnaast wordt er een peilbesluit genomen in de zes landbouwpolders. Hierover zijn informatiebijeenkomsten gehouden. Lees hierover meer in de nieuwsbrief online of bekijk de pdf van de nieuwsbrief. En klik hier als u de presentatie wilt (terug)zien.
> Lees verder