Voortgang De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

De werkzaamheden voor de uitvoering van De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom zijn in volle gang. In dit nieuwsbericht bekijkt u de drone foto’s, gemaakt door Prolander. Verder is de tijdelijke bouwweg naar het nieuw te bouwen gemaal in De Drie Polders opgeleverd, is de aannemer nog druk bezig met het transporteren van de grond van Bedum naar Polder de Dijken-Bakkerom en blijkt Redendijk na onderzoek toch schoon. 
> Lees verder

Graven voor nieuwe natuur in De Gave

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt gewerkt aan nieuwe natuur en waterbergingen. De komende tijd wordt er over de openbare weg 65.000 kuub grond verplaatst. Binnen de projecten zelf gaat dit totaal om ca. 230.000 kuub grond. U leest het in het Dagblad van het Noorden. Het artikel is geplaatst op maandag 6 april. Onderstaand een kopie. 
> Lees verder

Voortgang ‘andere gebieden’ en werkzaamheden

In de eerste maanden van 2019 zijn op locaties binnen en buiten het Natuurnetwerk peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te kunnen meten. De resultaten van de keukentafelgesprekken betreffende de NBW polders worden uitgewerkt. Er is nieuws over Hoendiep Zuidzijde en de uitvoering van de Lettelberterbergboezem en de compartimenteringsstuwen start naar verwachting na de zomervakantie van 2020.
> Lees verder

Stagiaire onderzoekt mogelijkheden circulaire stuw

Ilse Horevoorts, student Built Environment aan de Hanzehogeschool, is 16 maart gestart met haar afstudeerstage bij het waterschap Noorderzijlvest. Haar afstudeeronderzoek gaat over de mogelijkheden om in het Zuidelijk Westerkwartier een circulaire stuw aan te leggen. Dat is een stuw waarbij de grondstoffen kunnen worden hergebruikt.
> Lees verder

Voortgang geautomatiseerde kunstwerken

De werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe kunstwerken in het Zuidelijk Westerkwartier zijn gestart. De bouwborden staan in het veld. In april start aannemer De Boer & De Groot met werkzaamheden, waaronder de inrichting van het bouwterrein bij de Lettelberterdijk. En ook in Polder de Dijken-Bakkerom gaan we van start met de inrichting van het werkterrein.
> Lees verder