Archief voor Algemeen

Michiel de Ruyter kwam met zijn trekschuit door De Gave

Er worden volop werkzaamheden uitgevoerd in het Zuidelijk Westerkwartier voor waterberging, waterkwaliteit, natuur- en landschapsherstel. Onderdeel daarvan is het gebied ‘De Drie Polders’. Hier ligt de eeuwenoude rivier De Gave. Een mooie aanleiding om eens terug te gaan in de tijd en verhalen op te halen over de historie van De Gave. Evert van Vliet en Jaap Diepstra wonen langs de oude waterstroom en willen de geschiedenis van De Gave levend houden.
> Lees verder

Akkers ingezaaid voor vogels

Staatsbosbeheer wil in het Zuidelijk Westerkwartier meer plekken creëren waar dieren kunnen schuilen en hun voedsel kunnen vinden. Daarom zaait het staatsbosbeheer akkers in met voedzaam graan voor vogels. Op de foto een geelgors.
> Lees verder

Graven voor nieuwe natuur in De Gave

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt gewerkt aan nieuwe natuur en waterbergingen. De komende tijd wordt er over de openbare weg 65.000 kuub grond verplaatst. Binnen de projecten zelf gaat dit totaal om ca. 230.000 kuub grond. U leest het in het Dagblad van het Noorden. Het artikel is geplaatst op maandag 6 april. Onderstaand een kopie. 
> Lees verder

Voortgang ‘andere gebieden’ en werkzaamheden

In de eerste maanden van 2019 zijn op locaties binnen en buiten het Natuurnetwerk peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te kunnen meten. De resultaten van de keukentafelgesprekken betreffende de NBW polders worden uitgewerkt. Er is nieuws over Hoendiep Zuidzijde en de uitvoering van de Lettelberterbergboezem en de compartimenteringsstuwen start naar verwachting na de zomervakantie van 2020.
> Lees verder

Stagiaire onderzoekt mogelijkheden circulaire stuw

Ilse Horevoorts, student Built Environment aan de Hanzehogeschool, is 16 maart gestart met haar afstudeerstage bij het waterschap Noorderzijlvest. Haar afstudeeronderzoek gaat over de mogelijkheden om in het Zuidelijk Westerkwartier een circulaire stuw aan te leggen. Dat is een stuw waarbij de grondstoffen kunnen worden hergebruikt.
> Lees verder

Update: Invloed van het coronavirus op de werkzaamheden

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier volgt de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.
> Lees verder

Voortgang uitvoering De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

De werkzaamheden voor de uitvoering van De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom zijn in volle gang. Aannemer HAZ infra heeft de afgelopen weken overbodige dammen en duikers opgeruimd, er is grond gewonnen in het gebied en daarnaast is bovengrond verwijderd en zijn de aanwezige poelen alvast dichtgegooid. Met een Drone heeft Prolander de uitvoering van boven opgenomen.
> Lees verder

Invloed van het coronavirus op de werkzaamheden

In heel Nederland worden maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Ook de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier volgt de adviezen van het RIVM op. De gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers en relaties staan vanzelfsprekend op de eerste plaats. Dit betekent dat wij fysieke contacten zoveel mogelijk vermijden.
> Lees verder