Archief voor Algemeen

VWO-leerlingen aan de slag met bouwkundige kunstwerken ZWK

Met waterschap Noorderzijlvest als opdrachtgever gaan de VWO-3 leerlingen van het technasium van RSG De Borgen de uitdaging aan om een bouwkundig ontwerp te maken van een klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk. Zij kiezen hiervoor uit de kunstwerken die voor Noorderzijlvest daadwerkelijk op de planning staan voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier’.
> Lees verder

Krediet voor aanpassing keringen binnen gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 november een krediet van € 3.050.700 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de regionale waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Het toegekende krediet is nodig voor het ophogen van ongeveer 3 kilometer aan regionale keringen, het aanbrengen van damwanden en de uitvoeringsbegeleiding van de werkzaamheden. 
> Lees verder

Feestelijke start uitvoering gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In de middag van vrijdag 20 december worden de inrichtingswerkzaamheden in deelgebied De Drie Polders, en daarmee de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier, feestelijk gestart tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, bewoners, grondeigenaren, betrokken gebiedspartners en ingenieursbureaus en andere geïnteresseerden, georganiseerd door het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier. 
> Lees verder

Voortgang gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier november 2019

Het project Zuidelijk Westerkwartier stevent af op de uitvoering. In dit overzicht leest u alles over de voorbereidingen en de voortgang in de verschillende deelgebieden. De Drie Polders Voor De Drie Polders is begin september een Europese aanbesteding gestart voor het zogenaamde grond, weg en waterbouw deel (GWW). Dit betreft de inrichting van de natuur (waaronder het graven van natuurvriendelijke oevers), het graven van de Gave en kwelsloten en het aanleggen van kades voor de waterberging met vrijkomende grond. Naar verwachting ronden we de aanbestedingsprocedure op 12 november af, waarna bekend is welke aannemer het werk zal uitvoeren. Zodra de
> Lees verder

Twee kavelruilen afgerond

Op de laatste donderdag in oktober zijn in het Zuidelijk Westerkwartier twee kavelruilen gepasseerd. Deze kavelruilen zijn het resultaat van maatwerk en een mooie stap in de richting van natuurontwikkeling en waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier. Door pachters uit te ruilen zijn in het Dwarsdiep gronden van vijf kerken vrijgekomen. Ook is een erfpachtsituatie uitgeruild met het Rijk. Hiermee zijn ruim 41 hectare beschikbaar gekomen voor de gecombineerde opgave van het Natuurnetwerk Nederland en het realiseren van waterberging. Daarnaast kwam ruim 7 hectare vrij voor het Natuurnetwerk Nederland buiten de waterberging en ruim 3 hectare ruilgrond. Om dit voor elkaar
> Lees verder

Gebiedsontwikkeling in beeld met behulp van drone

Het project Zuidelijk Westerkwartier heeft de opgave om ca. 2.000 hectare nieuwe natuur in te richten. In drie gebieden (De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en het Dwarsdiep) wordt dit gecombineerd met waterberging. In totaal gaat dat om ca. 900 hectare. Dat betekent dat het gebied flink zal veranderen. Om die veranderingen goed te kunnen volgen willen de opdrachtgevers van het project (de Provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest) en de Gebiedscommissie de stand van zaken in het gebied op verschillende momenten in het proces vastleggen.  
> Lees verder

Zuidelijk Westerkwartier in Land+Water

Afgelopen vrijdag, 6 september, verscheen de nieuwe uitgave van Land+Water, met als thema Waterbeheer. In het vaktijdschrift was speciale ruimte voor het Zuidelijk Westerkwartier. Menno van der Meer, projectleider vanuit waterschap Noorderzijlvest, vertelt over de aanpak van de gecombineerde opgave van water en natuur in het gebied.
> Lees verder

Interactieve kaart NBW maatregelen en onderzoek

Medio augustus gaan verschillende onderzoeken van start binnen zes landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Deze onderzoeken zijn nodig om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. Op de nieuwe interactieve kaart vind je hierover meer informatie.
> Lees verder