Aan de slag met het NPLG

In de zomer van 2022 presenteerde het Rijk haar startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met daarin de doelen voor natuurherstel, water en klimaat en de reductie van stikstof. Iedere provincie maakt hiervoor een gebiedsprogramma voor een toekomstbestendig landelijk gebied. Dit programma biedt een integrale oplossing voor het stikstofprobleem en perspectief voor de agrarische sector.

Wat betekent dit voor het Zuidelijk Westerkwartier? 

In februari heeft de provincie Groningen een startnotitie opgesteld, waarmee ze aan de slag gaan met de doelen van het NPLG. In Groningen heet dit de Transitie Landelijk Gebied (TLG) Om het behapbaar te maken is de provincie opgedeeld in verschillende gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen verkenner en regisseur. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een concept gebiedsplan dat begin 2024 klaar moet zijn. Dit doen zij samen met gebiedspartners en belanghebbenden in het gebied. In het Zuidelijk Westerkwartier is Henk Kosters de verkenner en Maickel Burgers de gebiedsregisseur.  

Informatiebijeenkomst 

Op 14 juni was er een bijeenkomst over wat de TLG voor het Zuidelijke Westerkwartier betekent. In Tolbert lieten ruim 100 bezoekers zich informeren over de opgaven voor landbouw, natuur, klimaat en water. De diversiteit onder de bezoekers was groot.  Er werden kritische vragen gesteld over de doelen en maatregelen en zorgen geuit over de toekomst van het landelijk gebied. Daarnaast zijn er ook veel ideeën ingebracht, van extensivering, tot aan innovatieve maatregelen. 

Uw betrokkenheid is belangrijk. De opgaven waar we voor staan in het landelijk gebied kunnen we alleen met elkaar realiseren. Op dit moment worden alle vragen, suggesties en andere informatie die de inloopavonden hebben opgeleverd verwerkt. Wanneer u een vraag heeft achtergelaten in de postbus, komt de provincie daar binnenkort bij u op terug. Daarnaast werken de verkenner en de gebiedsregisseur verder aan het organiseren van het proces en de opgaven in de deelgebieden. 

Meer informatie   

Kijk voor meer informatie over het NPLG op de website van de provincie. Wilt u op de hoogte gehouden worden over de Transitie Landelijk Gebied of heeft u een vraag of suggestie? Mail dan naar Westerkwartier@provinciegroningen.nl