Keukentafelgesprekken Dwarsdiep

Deze zomer plant Prolander keukentafelgesprekken in met eigenaren van percelen in en rond de waterberging in het Dwarsdiep. Tijdens deze dit keukentafelgesprekken bespreken we de geplande maatregelen in het gebied en de effecten die we daarvan verwachten.

 

Hydrologisch onderzoek

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage van de hydrologische onderzoeken. Met computermodellen worden de ingrepen in het watersysteem berekend, maar ook de invloed van de natuurmaatregelen en de waterberging op de waterpeilen.
Zo weten we waar maatregelen nodig zijn en waar er als gevolg van die maatregelen een effect, op het grondwater- en oppervlaktewaterpeil kan optreden.

 

Locaties percelen

Prolander neemt contact op met eigenaren van de percelen waar we maatregelen of eventuele effecten verwachten. Het gaat hierbij om percelen binnen de waterberging, maar ook percelen buiten de waterberging waar eventuele effecten worden verwacht en eigenaren waar in de directe nabijheid maatregelen worden uitgevoerd. Op onderstaande kaart is aangegeven welke eigenaren Prolander actief zal benaderen voor het plannen van een keukentafelgesprek. Klik op de kaart om hem groter weer te geven. 

 

Verspreid over het hele gebied zijn verschillende percelen aangemerkt. Voor een volledige lijst neem contact op met Prolander

Tijdens het keukentafelgesprek zullen we de maatregelen en de verwachte effecten toelichten, en bespreken we wat we kunnen doen om eventuele effecten weg te nemen. Daarnaast bespreken we de vragen of zorgen die u mogelijk heeft. De perceeleigenaren worden in juni door Prolander benaderd om een gesprek in te plannen. De keukentafelgesprekken zelf starten in de zomer en hebben een doorloop naar eind 2023.

 

Gesprek aanvragen

Heeft u vragen maar valt uw perceel niet binnen de aangegeven  gebieden op de kaart? Dan kunt u ook zelf een keukentafelgesprek aanvragen. Neem hiervoor contact op met Gert Woldendorp van Prolander via g.woldendorp@prolander.nl of telefonisch via 06-11617920.