Recreatie, educatie en beleving in De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

Nu de werkzaamheden aan veel verschillende deelgebieden zijn afgerond, wordt er hard gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied.Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het planten van bomen en struiken en het aanbrengen van bankjes en uitkijkpunten. In dit artikel leest u de laatste plannen.

 

Uitkijktorens

Uitkijktoren in de Lauwersmeer

In De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom willen we een uitkijktoren plaatsen, zodat bezoekers uit kunnen kijken over de aangelegde gebieden. Voor de uitkijktoren wordt gebruik gemaakt van een ontwerp dat eerder gebruikt is in de Lauwersmeer (foto rechts) . Het uitkijkpunt wordt 5 meter hoog, en zorgt voor een kijkhoogte van 6 meter. Op de zijpanelen van de trap wordt de naam van het gebied uitgesneden. De planning is om de uitkijktorens voor de zomer van 2023 in het gebied te plaatsen.

 

 

Locatie De Drie Polders

De uitkijktoren in de Drie Polders komt ten noord-oosten van de zandwinplas, in het noordwestelijke deel van de wandelroute. Vanaf deze uitkijktoren hebben bezoekers goed uitzicht over het natuurgebied ten oosten van de toren. Via een QR-code bij de toren is straks informatie beschikbaar over de natuur in dit gebied. Hieronder ziet u een fotomontage van hoe de toren eruit komt te zien in het gebied.

 

 

 

Locatie Polder de Dijken

De definitieve locatie voor het uitkijkpunt in Polder de Dijken-Bakkerom wordt nog besproken  met bewoners. Op onderstaande kaart kunt u zien welke locaties  worden besproken. Voorkeurslocatie van de werkgroep is de blauwe stip. De oranje stip is de voorkeurslocatie van aanwonenden. In overleg met de aanwonenden wordt binnenkort de definitieve keuze gemaakt voor de locatie. Via een QR-code bij de toren is straks informatie beschikbaar over de natuur in dit gebied.

 

 

 

Wandelroutes

 

De Drie Polders

In De Drie Polders komt een wandelroute van 3 kilometer, die gelopen kan worden vanaf de parkeerplaats aan ’t Mienscheer. De route bestaat uit een uitgemaaid pad met vlonders over watergangen. Tijdens de wandeling passeer je het gemaal Lettelbert waar op de ramen drie panelen komen te hangen met informatie over natuur, water en cultuurhistorie. In de onderstaande afbeelding hieronder is de wandelroute door De Drie Polders ingetekend. De locatie van de nieuwe uitkijktoren staat hier ook aangeven.

 

 

Voor bezoekers die een langere wandeling willen maken zal op een informatiebord bij de parkeerplaats ook worden aangegeven dat een combinatie kan worden gemaakt met de wandelroute door de Lettelberterbergboezem (oostelijk van gemaal). Het gemaal Lettelbert is met een rolstoel te bezoeken. De overige route is een laarzenpad. Omdat het een rustgebied is voor vogels en reeën mogen honden niet mee. Langs de route worden op een aantal plekken bankjes en een picknickplek geplaatst.

 

Polder de Dijken-Bakkerom

In Polder De Dijken Bakkerom worden 2 wandelroutes aangelegd én een beleefplek met een boomgaard. De 1e wandelroute is hieronder met een rode stippellijn weergegeven.

 

WANDELRONDJE 1 (rood)

1. Start op de Dijkweg

2. Deels verhard, 750 meter onverhard struin/laarzenpad

3. Deels over kade

4 Lengte: 2,5 km

5. Honden, geen honden

6. P bij ‘1’ voor ca 5 auto’s

 

 

Wandelen route 2,  (blauw)

1. Start ook op de Dijkweg

2. Klein deel over kade

3. Deels verhard

4. Lengte 2,3 km

5. honden aangelijnd

6. P bij ‘1’ voor ca 5 auto’s

 

 

Beleefplek en boomgaard aan de Dijkweg

In Polder de Dijken-Bakkerom komt een boomgaard. De nieuwe boomgaard ligt straks in de kom van de kade en de Dijkweg en is bedoeld als beleefplek langs de nieuwe wandelroute. Voor de boomgaard is dit schetsontwerp gemaakt:

 

 

Afgelopen maand zijn de eerste hoogstam fruitbomen en fruitstruiken aangeplant.

 

 

 

Oproep: gebieden nog niet betreden!

Wij willen eenieder dringend verzoeken om de gebieden De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom pas in te gaan als ook alle (recreatieve) werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route. De planning is dat voor de zomer 2023 alle recreatieve maatregelen zijn uitgevoerd. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.