Voortgang en planning februari 2023

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier.

 

De Drie Polders

In De Drie Polders wordt momenteel hard gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het aanbrengen van bankjes en een uitkijkpunt. In dit artikel leest u de laatste plannen.

 

Polder de Dijken-Bakkerom

Ook in dit gebied wordt nog hard gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met de plannen voor de uitkijktoren, de aanleg van een boomgaard en beleefplek, en een tweetal wandelroutes.  In dit artikel leest u de laatste plannen en ontwikkelingen.
Daarnaast zijn we druk bezig met het uitvoeren van het groenplan: dat leest u in dit artikel.
Verder is de N388 is aangepast en verbeterd en opgeleverd, evenals het naastgelegen fietspad.

 

Verbeteren en herstel Lettelberterdijk

Aan het begin van de Lettelberterdijk, net boven de Mienscheer ter hoogte van de opstelplaats van de vuilcontainers bleef water staan. Dit is verholpen zodat er geen water meer blijft staan.

 

Faunaduiker Pasop

Om de REVZ te verbinden met de gronden aan de westkant van de Pasop, wordt in de Provincialeweg N978 een nieuwe faunaduiker geplaatst. Ook moeten er in dit gebied NBW-werkzaamheden worden uitgevoerd. De vergunning voor de faunaduiker is inmiddels verleend. Het plaatsen van de faunaduiker staat nu ingepland voor zomer 2023. Dit geldt ook voor NBW-maatregelen aan de Pasop.

 

Optimalisatie Lettelberterbergboezem

Alle werkzaamheden en restpunten zijn inmiddels afgerond. De formele oplevering en overdracht (O&O) heeft in het najaar van 2022 plaatsgevonden. In de zomer van 2022 bleek dat een aangebrachte kade aan de noordwestzijde van de Lettelberterbergboezem te veel zetting vertoonde en hierdoor te snel te laag zou worden. In overleg met waterschap Noorderzijlvest en de betrokken grondeigenaren/gebruikers zijn afspraken gemaakt om op deze kade extra grond aan te brengen. De grond hiervoor is beschikbaar gekomen in de naast gelegen Lettelberterbergboezem. De grond is in september naar de kade vervoerd en aangebracht. Direct daarna werd het door regenval erg nat. Daarom wachten we met het afwerken van de kade en het inzaaien, totdat de grond voldoende is ingedroogd. De afronding staat gepland voor het voorjaar van 2023.

 

NBW-maatregelen in 6 landbouwpolders fase 2

In de NBW-fase 2 gaat het om de uitwerking bij Nienoord en aan de Pasop. Bij Nienoord spelen meerdere zaken, zoals de doorfietsroute en de natuuropgave Leekstermeer. De benodigde onderzoeken voor de werkzaamheden voor NBW-fase 2 zijn in voorbereiding. De uitvoering staat voorlopig gepland voor kwartaal 2 en kwartaal 3 van 2023.

 

NBW-gemaal Fanerpolder

De bouw van het nieuwe gemaal verloopt na een korte vertraging door de strenge vorst afgelopen december goed. De aannemer verwacht in maart de werkzaamheden rond het gemaal af te ronden. Hierna gaan wij in april 2023 starten met de voorbereidende werkzaamheden aan de Hoendiep WZ. Deze werkzaamheden willen wij uiterlijk in juni afronden. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2023. Hieronder een aantal foto’s die recent tijdens de uitvoering zijn genomen, het geeft een goed beeld van de vorderingen van dit project.

 

 

Dwarsdiep

Op 7 februari is het schetsontwerp is in de Postwagen gepresenteerd. In dit artikel leest u terugblik van de avond, en meer informatie over het schetsontwerp zelf.