Planning en voortgang januari 2024 

De afgelopen twee maanden heeft de uitvoering in het Zuidelijk Westerkwartier grotendeels stilgelegen, vanwege de zeer natte terreinomstandigheden. We nemen u in dit bericht mee in de laatste voortgang en de planning voor de verschillende deelgebieden.  

 

De Drie Polders  

In De Drie Polders wordt gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een wandelpad, bebording, het aanbrengen van bankjes en een uitkijkpunt. In dit eerder verschenen artikel leest u meer over de plannen. De planning is wel aangepast. In het najaar van 2023 zijn, in overleg met Staatsbosbeheer, de wandelpaden bij de plas verbeterd door het aanbrengen van zand. De benodigde omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente Westerkwartier. Het uitkijkpunt wordt in het eerste kwartaal van 2024 geplaatst. In het voorjaar worden de laatste maatregelen uitgevoerd en wordt ook dit gebied opengesteld. 

 

Polder de Dijken-Bakkerom  

Ook in Polder de Dijken-Bakkerom wordt gewerkt aan de plannen voor recreatie, educatie en beleving van het gebied. In het 1e kwartaal van 2024 zal de uitkijktoren aan de Tuigenweg worden geplaatst. Zodra deze is geplaatst, wordt de Tuigenweg afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg blijft wel open voor voetgangers en fietsers. 

      

palen in zand, bouwen, fundering

Fundering uitkijktoren

Eind januari is de fundering van de uitkijktoren aangebracht (zie foto), op deze fundering wordt de uitkijktoren gebouwd. De toren wordt op vier funderingspalen aangebracht op een hoogte van 0 NAP, wat ongeveer gelijk is aan het gemiddelde zeeniveau. Zo staat de toren hoog genoeg in het waterbergingsgebied, om ook droge voeten te houden wanneer er veel water het gebied instroomt. Op de 5e funderingspaal op de voorgrond wordt de trap bevestigd. De uitkijktoren wordt 5 meter hoog (+5M NAP), het platform waarop je staat ligt op +3,8M NAP. 

 

 

Dwarsdiep

 

Water door graslandschap
 
Op 7 februari 2023 is het schetsontwerp voor het Dwarsdiep gepresenteerd tijdens een
inloopbijeenkomst in de Postwagen. In 2023 is hard gewerkt aan om het schetsontwerp verder uit te werken tot een breed gedragen ontwerp. Bent u benieuwd naar het schetsontwerp? In de Storymap kunt u het schetsontwerp terugvinden. 

In juli 2023 zijn wij gestart met de eerste serie keukentafelgesprekken over de gebiedsontwikkeling. Middels een brief zijn eigenaren hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd. Er hebben zich inmiddels zo’n 25 mensen aangemeld voor de gesprekken. Met deze 25 mensen zijn de eerste gesprekken gevoerd. Is uw perceel op onderstaande kaart geel omrand en heeft u zich nog niet aangemeld? Neem dan contact op met Prolander via g.woldendorp@prolander.nl of telefonisch via 06-11617920. Wij plannen graag op korte termijn een gesprek met u in.  

 Lees meer over de gesprekken in het bericht Keukentafelgesprekken Dwarsdiep – Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. 

 

kaart van percelen

 

Heeft u vragen, maar valt uw perceel niet binnen de aangegeven gebieden op de kaart? Ook dan kunt u een keukentafelgesprek aanvragen. Neem hiervoor contact op met Gert Woldendorp van Prolander via g.woldendorp@prolander.nl of telefonisch via 06-11617920.  

Van de keukentafelgesprekken wordt een verslag gemaakt die de betrokkenen toegestuurd krijgen. De verslagen van afgelopen zomer zijn in week 47 verstuurd.