Afscheid van Menno van der Meer bij Zuidelijk Westerkwartier

Projectmanager Menno van der Meer verlaat na ruim vijf jaar het projectteam van het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK). De afgelopen 22 jaar werkte Menno in verschillende functies bij het Waterschap Noorderzijlvest. Op 1 april 2022 start hij als Gebiedsregisseur Stikstof bij de provincie Drenthe. “Vanuit het ZWK neem ik de gebiedsgerichte aanpak mee.”

 

Waar heb jij je mee bezig gehouden in het Zuidelijk Westerkwartier?

“Vanaf 2017 ben ik vanuit het waterschap betrokken als projectmanager binnen de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Mijn rol was voornamelijk om de boel bij elkaar te houden. In een project als het ZWK heb je namelijk te maken met heel veel spelers. Samen met de provincie moeten we zorgen voor goed opdrachtgeverschap, financiering en Prolander van goede input voorzien. Daarnaast krijgen we ook input vanuit de bewoners. Dat moet in onze overleggen allemaal samenkomen. Je wilt natuurlijk dat alles wat we bedenken ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt zoals we dat graag willen.”

 

Portretfoto Menno van der Meer

Wat is jou van de afgelopen jaren het meest bijgebleven?  

“Wij hebben ooit een officieel bezwaar gekregen vanuit belangenvereniging De Dijken-Bakkerom. Op een avond zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de vereniging in een sportkantine. Daar zijn we naartoe gegaan, samen met onze jurist. Uiteindelijk hebben we juist een heel mooi gesprek gehad met de bewoners. Dat tot elkaar komen is zó belangrijk in een project. Als je elkaar de ruimte geeft, kun je heel veel dingen oplossen. Dat bleef mij enorm bij. Er is altijd nuance en er is altijd uitleg. Als je elkaar daarin opzoekt, is er ook altijd een oplossing.”


Wat neem je mee uit deze ervaring bij het ZWK?

“Toch wel die participatie met de omgeving. Dat gaat nu wel heel anders dan vroeger. Pakweg twintig jaar geleden heerste er meer een mentaliteit waarbij de organisaties de plannen bedachten en de burgers het maar moesten slikken. Dat is wel radicaal veranderd. Met input van bewoners werkt het gewoon beter. Als organisatie zeggen we nu: dit zijn de doelen die we moeten behalen, hebben jullie nog input? Wat hoort daar nog bij? Zien wij wel het gehele speelveld? Ik denk dat het Zuidelijk Westerkwartier wel een mooi voorbeeld is van hoe je participatie goed toepast, door bewoners goed mee te nemen, schetssessies te doen en keukentafelgesprekken te voeren.”

 

Wat ga je doen bij de provincie Drenthe?

“Bij de provincie Drenthe ga ik aan de slag als Gebiedsregisseur Stikstof. In die rol ga ik met de omgeving kijken hoe we de stikstofdruk op de natuurgebieden kunnen verminderen. Dat doen we samen met waterschappen, gemeenten, bewoners en agrariërs. De uitdaging die me daarin vooral aanspreekt is de verandering. Ik vind het leuk om af en toe uit de comfortzone te stappen, even naar een andere omgeving.”

 

Wat zou je jouw opvolger en het ZWK-team willen meegeven?

“Ik denk dat het heel belangrijk is om elkaar actief op te zoeken in het gesprek. In goede tijden én in slechte tijden. Dan krijg je de dynamiek en snelheid die belangrijk is in een project!”