Maandelijkse archieven oktober 2019

Gebiedsontwikkeling in beeld met behulp van drone

Het project Zuidelijk Westerkwartier heeft de opgave om ca. 2.000 hectare nieuwe natuur in te richten. In drie gebieden (De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en het Dwarsdiep) wordt dit gecombineerd met waterberging. In totaal gaat dat om ca. 900 hectare. Dat betekent dat het gebied flink zal veranderen. Om die veranderingen goed te kunnen volgen willen de opdrachtgevers van het project (de Provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest) en de Gebiedscommissie de stand van zaken in het gebied op verschillende momenten in het proces vastleggen.  
> Lees verder