Onderzoek naar dammen voor werkzaamheden Dwarsdiep

Sinds deze week zijn er nieuwe onderzoeken gestart naar de dammen in het Dwarsdiep. Er wordt onderzoek gedaan naar de duikers in de dammen en de grond in de dammen. Dit duurt naar verwachting tot half mei.  

 

Gebied in beeld  

De inzichten uit de onderzoeken helpen bepalen welke maatregelen nodig zijn in het Dwarsdiep. De breedte en diepte van een sloot geeft bijvoorbeeld informatie over de water aan- en afvoer in het gebied en hoeveel grond er nodig zou zijn om sloten te dempen. Daarnaast is er een selectie gemaakt van dammen en duikers die hun functie verliezen na de herinrichting van het gebied. Door de onderzoeken weten we beter hoe we de duikers kunnen verwijderen en of deze hergebruikt kunnen worden. De onderzoeken worden uitgevoerd door Antea Group.  

 

Uitvoering 

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem, worden er monsters genomen. Met een handboor of schop wordt een deel grond losgegraven en vervolgens onderzocht op verontreiniging. Daarnaast wordt met een GPS-stok gemeten hoe breed en diep de sloot is. Zo wordt het profiel van de sloot in kaart gebracht.  

 

Planning 

De werkzaamheden zijn begonnen op 15 april. In verband met het broedseizoen, wordt er gekeken welke locaties nu onderzocht kunnen worden en welke locaties voorlopig met rust worden gelaten om verstoring te voorkomen. Hierdoor is er geen exacte, aaneengesloten, werkperiode aan te geven. We verwachten binnen vier weken na 15 april de meeste werkzaamheden voor de onderzoeken af te ronden.