Hoe mogen we u informeren over het bezoek aan de peilbuizen op uw terrein?  

Peilbuizen in graslandschap onder water

Peilbuizen in het gebied

 

In 2019 zijn meerdere peilbuizen geplaatst in het Zuidelijk Westerkwartier. Deze peilbuizen staan veelal op het privéterrein van bewoners. Drie keer per jaar worden de buizen uitgelezen en daarnaast wordt de komende tijd ook een extra controle uitgevoerd, de zogenoemde waterpassing. We horen graag hoe we bewoners met een peilbuis op hun grond kunnen informeren over het bezoek aan de peilbuizen.  

Staat er een peilbuis op uw terrein? Via dit reactieformulier kunt u aangeven hoe u graag informatie ontvangt over het controleren en aflezen van de peilbuizen.  

 

Planning en aankondiging bezoek 

De waterpassing wordt in de komende maanden uitgevoerd. Wanneer precies, is nog niet bekend. Hierover informeren wij u via onze website. Ons voornemen is om bij privéadressen met een peilbuis aan te bellen, voordat we naar de peilbuis gaan. Om u nu en in de toekomst goed te informeren, willen wij bewoners met een peilbuis vragen bovenstaand formulier in te vullen. Hierin kunt u onder andere aangeven of u graag gebeld wordt vóór ons bezoek, bijvoorbeeld omdat u overdag vaak weg bent. Ook als wij zonder uw aanwezigheid het terrein mogen betreden, horen wij dit graag via het reactieformulier.  

 

Waarom komen we langs bij de peilbuizen? 

De peilbuizen in het Zuidelijk Westerkwartier geven inzicht in de grondwaterstand in het gebied. Deze stand wordt drie keer per jaar afgelezen. De peilbuizen zijn sinds kort in beheer van provincie Groningen en er is onderhoud aan gedaan. Daarom voeren we een extra controle uit, de zogenoemde waterpassing. Hiermee bepalen we opnieuw hoe hoog de buis is in meters ten opzichte van NAP. Op die manier houden we het meetnet nauwkeurig bij het bepalen van de grondwaterstand.  

 

Benieuwd naar de resultaten van de metingen? Bekijk de peilbuizenviewer van het Zuidelijk Westerkwartier.