Even voorstellen: MGO’er Geert van Dijk

Het team voor de Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier verwelkomt twee nieuwe gezichten! Geert van Dijk en René van der Ploeg zijn allebei sinds kort aan de slag als medewerker gebiedsontwikkeling bij Prolander. Ze stellen zich graag aan u voor. In dit artikel is het woord aan Geert.  

 

Ontwikkelingen gevolgd  

“Eind 2023 ben ik gestart bij Prolander. Eerder heb ik gewerkt voor diverse ingenieursbureaus en waterschap Noorderzijlvest. Van die werkzaamheden ken ik Prolander”, vertelt Geert. “Ik heb de ontwikkelingen in het Zuidelijk Westerkwartier de afgelopen jaren met veel belangstelling gevolgd. Het is mooi dat ik nu zelf ook aan dit gebied mag bijdragen.” 

 

Geert van Dijk

Aan de slag voor het Dwarsdiep 

“Vanuit Prolander ga ik aan de slag voor het natuur- en waterbergingsgebied het Dwarsdiep”, vervolgt Geert. “Ik coördineer het ontwerpproces van de geautomatiseerde stuwen en gemalen. Deze objecten zijn belangrijk om de controle te houden over de hoeveelheid water dat in en uit het gebied stroomt, en zo de waterpeilen te handhaven.” 

“Momenteel selecteren wij bij Prolander één of twee ingenieursbureaus waar wij het komende jaar het ontwerpproces mee gaan doorlopen. In dat ontwerpproces gaat Prolander met gebiedspartners en het (de) ingenieursbureau(s), het huidige schetsontwerp van het Dwarsdiep verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp en daarna een definitief ontwerp. Daarna help ik bij het opstellen van een contract voor de aannemer om het project uit te voeren.” 

 

Een kijkje in het Zuidelijk Westerkwartier  

Het Dwarsdiep is voor Geert bekend terrein. “Voor het Waterschap Noorderzijlvest heb ik in het verleden mogen werken aan de baggeropgave voor het Dwarsdiep en Wolddiep. Ook heb ik op de achtergrond meegewerkt aan de ontwerpfase van De Drie Polders. Hierdoor heb ik het gebied leren kennen”, legt Geert uit. “Ik vind de allermooiste plek in het Dwarsdiep de Beldam bij de Munnekeweg. In de zomer heb je daar een prachtig weids uitzicht van oost naar west over het Dwarsdiep.”  

 

Interesse in water en natuur 

In projecten waar water en natuur samenkomen, voelt Geert zich helemaal thuis. “Ik werk graag aan projecten met een water- en natuuropgave”, vertelt Geert. “Ik heb de opleiding civiele techniek gedaan met een specialisatie in waterbouw. Mijn interesse in water en landschap is ontstaan op de middelbare school, bij het vak aardrijkskunde. Daarnaast ben ik opgegroeid bij de Drentsche Aa met veel natuur om mij heen, waar ik vroeger graag ging zwemmen of lopen in de bossen.” 

“Ik verwacht komend jaar een mooie stap te maken richting de uitvoering van het project en zie uit naar een goede samenwerking met alle betrokkenen!”