Bezoek aan peilbuizen start 4 april

Eerder informeerden wij u over het bezoek aan de peilbuizen in het Zuidelijk Westerkwartier. Inmiddels is bekend dat de bezoeken aan de peilbuizen starten op 4 april. Het doel is binnen een week alle peilbuizen in het gebied langs te gaan en te herijken. Ons voornemen is om bij privéadressen met een peilbuis aan te bellen, voordat we naar de peilbuis gaan.  

 

Staat er een peilbuis op uw terrein? Via dit reactieformulier kunt u aangeven hoe u graag informatie ontvangt over het controleren en aflezen van de peilbuizen. 

 

De waterpassing 

De waterpassing is een korte controle van de peilbuizen. We herijken de peilbuis en zo weten we zeker dat de peilbuizen in het Zuidelijk Westerkwartier nauwkeurig de grondwaterstand in het gebied weergeven.