Maandelijkse archieven december 2017

Lettelberterbergboezem

Prolander is op verzoek van de provincie en het waterschap in september gestart met het voorbereiden van de uitvoering van Polder de Dijken – Bakkerom en De Drie Polders. Daarvoor wordt een projectnota opgesteld.
> Lees verder

Advies aan de opdrachtgevers

Op 4 juli 2017 heeft de Gebiedscommissie de adviezen en inrichtingsplannen goedgekeurd. Het advies vanuit de landbouw is op verzoek van de Gebiedscommissie aangepast. Hier vindt u de aangepaste tekst en daarmee het advies aan de opdrachtgevers.
> Lees verder