Voortgang en planning juli 2022

In dit bericht leest u de laatste voortgang en planning van de verschillende deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier. Vanwege de bouwvak liggen veel werkzaamheden deze maand stil. De update van deze maand is daarom iets korter dan u normaal van ons gewend bent.

 

De Drie Polders, Natuur en Waterberging

 

Planning

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. Het gaat om een uitkijkpunt, educatie en beleving van De Drie Polders en de kunstwerken aan de Lettelberterdijk. De planning is dat er na de zomer duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied. Zie ook update recreatie en toerisme.

 

Oproep

Wij willen eenieder dringend verzoeken om de gebieden De Drie Polders en Polder de Dijken Bakkerom pas in te gaan als ook alle (recreatieve) werkzaamheden zijn uitgevoerd en zich ook daarna alleen te begeven op de aangelegde en opengestelde route. De planning is dat in het najaar van 2022 de recreatieve maatregelen worden uitgevoerd.

 

Polder de Dijken-Bakkerom, Natuur en Waterberging

De werkgroep recreatie werkt aan een plan voor het beleven en benutten van het gebied. De planning is dat er na de zomer duidelijkheid is over het uitkijkpunt, de educatie en beleving van het gebied en dat deze in het najaar van 2022 worden uitgevoerd.

 

Brug en geautomatiseerde stuw N388

De stuw in de bevervallei is gebouwd,  en is elektrisch aangesloten zodat deze automatisch te bedienen is. Ook de brug in de N388 is inmiddels gebouwd en functioneert als water en faunaverbinding en natuurlijk als brug in het wegdek van de vernieuwde N388.

De afgelopen maand is er faunagaas geplaatst langs de N388, dit moet voorkomen dat fauna, zoals de otter, de gevaarlijke oversteek over de N388 maakt. Het faunagaas begeleidt de fauna naar de brug waaronder de fauna veilig de N388 kan passeren.

 

 

 

In juli heeft Staatsbosbeheer, net als vorig jaar, maaisel met zaden vanuit de al aanwezige natuurgebieden in het Dwarsdiep overgebracht en uitgereden (“getransplanteerd”)  naar Polder de Dijken-Bakkerom. Hiermee willen we het nieuwe natuurgebied een boost geven qua ontwikkeling. Zie ook hier bericht van vorig jaar.

 

 

 

 

NBW-gemaal Fanerpolder en Zuiderhoeksterstuw

De automatische Zuiderhoeksterstuw is 2021 opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest. Het nieuw te bouwen gemaal Fanerpolder is in 2021 ontworpen en uitgewerkt in definitief ontwerp (DO) en bestek. De aanvullende werkzaamheden, zoals het verbeteren van de kade en het herstel aan de weg is nu ook uitgewerkt. De bouw van het gemaal wordt uitgevoerd door aannemer De Boer en De Groot, die ook het gemaal aan de Lettelberterdijk heeft gebouwd. De uitvoering start in augustus 2022. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2023.

 

Inloopavond

De direct omwonenden zijn op maandagavond 4 juli bijgepraat tijdens een inloopavond.  Tijdens de inloopavond is informatie verstrekt over de werkzaamheden en uitvoering door aannemer De Boer en De Groot, directie en toezicht vanuit Arcadis en proces en omgevingsmanagement vanuit Prolander.

In juli is de aannemer begonnen met het aanbrengen van beschoeiing in de achterliggende Molensloot. Dit is nodig om de oevers te beschermen tegen afslag. Eind augustus zal een officiële starthandeling worden georganiseerd. Voor meer en eerdere informatie over het gemaal Fanerpolder zie dit oude bericht over het nieuwe gemaal.

 

Dwarsdiep

 Deze maand qua onderzoeken geen noemenswaardige voortgang te melden. Een terugblik op de twee wandelingen van zaterdag 11 juni vindt u hier. De 3e wandeling voor het gebied Roordaweg, Wilgepad en Lietsweg is komen te vervallen. In overleg met de aanwonenden zal deze in september alsnog worden georganiseerd. Informatie hierover volgt via onze website.

 

Gestelde vragen

In beide wandelingen zijn vragen gesteld en kwamen er verschillende ideeën naar voren. Deze vragen zijn verzameld en zijn via deze website terug te lezen. Nieuwe vragen en antwoorden zullen worden toegevoegd aan de nu geplaatste V&A. De input vanuit de buurtbewoners is voor ons zeer waardevol. Op deze manier werken we gezamenlijk toe naar een schetsontwerp waarin zoveel mogelijk wensen meegenomen zijn. Wij kijken terug op een geslaagde dag!  Op deze pagina vindt u een overzicht van de gestelde vragen met antwoorden (V&A).

 

Subsidie

Voor het herstel beekdallandschap Dwarsdiep is vanuit de Europese unie 4 miljoen euro EU-POP-subsidie toegekend. Meer hierover leest u in dit artikel.

 

Vragen en of opmerkingen?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een medewerker van Prolander. U kunt bellen of appen met ErnstJan Cornelius via 06-52401179 of mailen naar e.cornelius@prolander.nl.