Subsidie voor gebiedsontwikkeling Dwarsdiep

Voor het herstel beekdallandschap Dwarsdiep is vanuit de Europese unie 4 miljoen euro EU-POP-subsidie toegekend. De subsidie is uitgegeven in het kader van investeringen voor biodiversiteit, natuur en landschap en helpt om de maatregelen in het Dwarsdiep uit te voeren en zo de natuur en waterdoelen te realiseren.

 

De €4 miljoen euro subsidie is 50% van de in de aanvraag ingediende geraamde kosten. Deze € 8 miljoen is een deel van de totale kosten die met de inrichting van het Dwarsdiep gemoeid zijn. In juli 2022 kregen wij van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN, de instantie die de subsidieaanvragen afhandelt) al een positieve reactie op de aanvraag in het kader van de biodiversiteit, natuur en landschap in het Dwarsdiepgebied. De aanvraag voor € 4 miljoen subsidie is vervolgens volledig toegekend.

 

De 50% niet gesubsidieerde kosten en de totale kosten (boven de €8 miljoen) worden gefinancierd vanuit het Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie Groningen.

 

 

EU-subsidie logo: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland