Nieuw gemaal bij Fanerpolder

De Fanerpolder is een van de landbouwpolders die in 2021 klimaatbestendig wordt ingericht. In de Fanerpolder staat een cultuurhistorisch waardevol gemaal uit 1926. Wat maakt dit gemaal zo bijzonder en waarom willen we het behouden? We zochten het uit.

Binnen de zes landbouwpolders in het ZWK wordt de waterbeheersing verbeterd. Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het peilbeheer in deze polders. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de afspraken vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Met dit akkoord leggen overheden vast op welke wijze, met welke middelen en met welk tijdspad zij de grote wateropgave voor Nederland in de 21ste eeuw willen aanpakken. Het doel hiervan is om wateroverlast te voorkomen en te blijven zorgen voor een goede waterkwaliteit.

Planning werkzaamheden

De Fanerpolder is een van de landbouwpolders die in 2021 klimaatbestendig wordt ingericht. In de Fanerpolder staat een cultuurhistorisch waardevol gemaal uit 1926. De pompcapaciteit van dit gemaal wordt verdubbeld. De huidige pomp wordt vervangen door twee nieuwe pompen zodat bij zware regenbuien het water goed afgevoerd kan worden. Het voordeel van twee pompen is dat tijdens een storing altijd een reservepomp beschikbaar is. Op dit moment wordt samen met de omgeving, Prolander, Arcadis en het waterschap Noorderzijlvest gewerkt aan de planvorming. De verwachting is dat de planvorming en voorbereidende werkzaamheden in 2021 afgerond zijn om vervolgens te starten met de bouw.

Ontwerpafbeeldingen gemaal Fanerpolder

Foto: ontwerpafbeeldingen gemaal Fanerpolder.

Cultuurhistorisch gemaal in de Fanerpolder

Het huidige gemaal is een gebouw van cultuurhistorische waarde. Het gebouw staat zelfs op de monumentenlijst van de gemeente. Het bevat een aantal bijzondere bouwkundige details en is op een specifieke manier verankerd in het landschap. “Eén van de grootste uitdagingen in dit project is om het gebouw te behouden en de pompcapaciteit te vergroten. Dat vergt goede voorbereiding, want er moet meer ruimte gemaakt worden voor een grotere pompinstallatie”, vertelt Merijn Bolkestein, medewerker gebiedsontwikkeling bij Prolander. Inmiddels is er een ontwerp gemaakt om de technische constructie onder de grond te plaatsen.

huidige gemaal in de Fanerpolder.

Foto: huidige gemaal in de Fanerpolder.

“Aan de buitenkant van het gebouw veranderen enkele kleine zaken. Onder andere wordt de inrit vervangen, want de huidige weg is te smal. Het gemaal moet goed bereikbaar zijn voor vrachtverkeer, bijvoorbeeld om het aanspoelsel voor het gemaal af te voeren. Maar ook voor reparatie en onderhoud. Daarnaast wordt direct rondom het gebouw een klinkerpad aangelegd. Het hoogteverschil tussen het klinkerpad en de inrit wordt overbrugd door een muur met een smeedijzeren hekwerk. Het ontwerp van het hekwerk is geïnspireerd op details uit het gemaal. En het gemaal wordt aan de buitenkant opgeknapt. Oude details worden hersteld zoals de koperen dakgoten en de afvoerpijpen. De elektriciteitskast naast het gemaal wordt omlijst door een haag”, vertelt Martin van Dijken, Landschapsarchitect bij Prolander.

ligging gemaal in de Fanerpolder.

Foto: ligging gemaal in de Fanerpolder.