Terugblik wandelexcursies Dwarsdiep

Zaterdag 11 juni zijn er twee wandelexcursies georganiseerd voor omwonenden in het Dwarsdiepgebied. In de wandelingen hebben we mooie gesprekken gevoerd over het gebied en over de plannen voor de inrichting.  In deze terugblik nemen we u mee naar deze zonnige middag.

 

De eerste wandeling was in de ochtend en vertrok nabij Hamrik 4 in Marum. De andere wandeling was ‘s middags en daar was de verzamelplaats bij het Wilgepad bij kruising Hoge Tilweg in Boerakker. De wandeling die gepland was rond buurtschap en omgeving Roordaweg, Wilgepad en Lietsweg kwam te vervallen vanwege weinig aanmeldingen. De bewoners die zich aangemeld hadden, konden aansluiten bij de andere 2 wandelingen. Er wordt een nieuwe excursie ingepland voor dit specifieke gebied. Meer informatie hierover volgt via onze website.

 

Wandeling 1: Buurtschap en omgeving Hamrik

 

Met een groep van 13 buurtbewoners begonnen we deze zonnige dag aan de eerste wandeling onder leiding van Ernst Jan Cornelius (Prolander). Voordat we vertrokken, gaven Stefan Muis en Gert Woldendorp (beiden van Prolander) een presentatie over de voorbereiding van de inrichtingsplannen van het Dwarsdiepgebied. Daarin is de achtergrond en doel van het project toegelicht en hoe nu toegewerkt wordt naar een schetsontwerp voor de inrichting. In het gesprek ging het onder andere over de houtsingels, de inrichting van de watergangen binnen de waterberging, de waterkwaliteit en de recreatiewensen in relatie tot het wonen, zoals privacy, toegang van het gebied en rust. Daarnaast is het initiatief door de buurt geopperd om een opruimactie te organiseren.

 

Via een pad liepen we vervolgens naar het Dwarsdiep. Onderweg konden er vragen gesteld worden over de ideeën van de Provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Waterschap Noorderzijlvest. Er ontstonden mooie gesprekken en ideeën en suggesties werden uitgewisseld met medewerkers van de Provincie (Mirjam Bakker), het Waterschap (Marina van Nimwegen) en Staatsbosbeheer (Marieke de Boer in de ochtend en Robert Atema in de middag). Na 2 uur was de wandeling ten einde.

 

Wandeling 2: Buurtschap en omgeving Lucaswolde, Hooiweg, Oosterweg, Beldam en Munnikeweg

 

Bij het Wilgepad, ter hoogte van de kruising Hoge Tilweg in Boerakker, verzamelden zich ongeveer 25 buurtbewoners die graag bijgepraat wilden worden over de stand van zaken van de plannen voor het Dwarsdiepgebied. Ook hier begonnen Gert en Stefan met een presentatie over de plannen voor de inrichting. We maakten een wandeling van ongeveer 5 km langs het Dwarsdiep en via de Roordaweg langs het Wilgepad weer terug. Onderweg werden we getrakteerd op verhalen van de buurtbewoners; een bankje langs het water met een mooi verhaal, net als de grote Lindeboom die een voormalige oversteek met een pontje over het Dwarsdiep markeert.

 

 

Daarnaast is langs de route op enkele plekken een nadere toelichting gegeven over inrichtingsvraagstukken zoals de natuurvriendelijke inrichting van het Dwarsdiep, het verondiepen van de watergangen binnen de waterberging voor de natuurfunctie en de openheid van het landschap afgewisseld met houtsingels.

 

Gestelde vragen

In beide wandelingen zijn veel vragen gesteld en kwamen er verschillende ideeën naar voren. Deze vragen zijn verzameld en worden binnenkort teruggekoppeld via  deze website. De input vanuit de buurtbewoners is voor ons zeer waardevol. Op deze manier werken we gezamenlijk toe naar een schetsontwerp waarin zoveel mogelijk wensen meegenomen zijn. Wij kijken terug op een geslaagde dag!