Goede sfeer en reacties tijdens inloopavonden recreatie in Dwarsdiep

Tijdens twee inloopavonden zijn de eerste conceptplannen voor de recreatieve mogelijkheden in het Dwarsdiep gepresenteerd. Op maandag 1 juli in Noordwijk en op woensdag 3 juli in Boerakker gingen wij met geïnteresseerden in gesprek over de plannen. De ontvangen reacties nemen we mee in de verdere uitwerking van het voorlopig en definitief ontwerp.

Reacties en vragen

De sfeer en opkomst tijdens beide avonden was goed. In Noordwijk verwelkomden we ongeveer dertig belangstellenden en op de inloopavond in Boerakker ontvingen we zestig belangstellenden. Er werden vele gesprekken gevoerd en vragen gesteld over de conceptplannen voor recreatieve mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook vragen gesteld over de natuur en wateropgaven binnen dit gebied. De bezoekers hebben op de conceptplannen kunnen reageren in gesprek met medewerkers van Prolander, de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier. Ook lieten ze eventuele reacties achter op vraag- en antwoordkaartjes.

Planning

De gedeelde reacties en vragen nemen wij mee in de verdere uitwerking naar een voorlopig en definitief ontwerp. Daarnaast nemen we contact op met mensen die dat aangegeven hebben en daarvoor hun contactgegevens hebben gedeeld.

De conceptplanning voor aankomende periode is ook gedeeld op de bijeenkomsten. In deze planning zijn ook de terugkoppelingen naar de streek opgenomen. Zo kunt u zien wanneer wij bij u terugkomen. Heeft u behoefte aan nadere uitleg of toelichting? Neem dan contact met ons op. Dat kan met ErnstJan Cornelius e.cornelius@prolander.nl of Gert Woldendorp g.woldendorp@prolander.nl.

Plannen voor recreatie

De gepresenteerde conceptuitwerking is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep. In deze groep zitten omwonenden van het Dwarsdiepgebied en vertegenwoordigers van dorpsbelangen Boerakker-Lucaswolde, dorpsbelangen Noordwijk en de gemeente Westerkwartier. Bij de conceptuitwerking van de plannen hebben we rekening gehouden met onderstaande randvoorwaarden:

  • de conceptuitwerking van de natuur en waterdoelen;
  • de privacy van bewoners;
  • de vraag en behoefte om het gebied te kunnen beleven en benutten;
  • de conceptuitwerking van eigendom, beheer en onderhoud (EBO)
Planning, stand van zaken 1 juli 2024Uitvoeren onderzoeken, terreinverkenning van juli tot november 2024. Opstellen voorlopig ontwerp van juli tot oktober 2024. Presentatie voorlopig ontwerp in de streek van november tot december 2024. Opstellen definitief ontwerp van december 2024 tot en met februari 2025. Presentatie definitief ontwerp in de streek van februari tot maart 2025. Vertaling definitief ontwerp naar een uitvoeringscontract van april tot juni 2025. Aanbesteding van het uitvoeringscontract van juli tot augustus 2025. Start uitvoering van september tot oktober 2025. Waterberging inzetbaar 31 december 2026. Afrondende werkzaamheden in 1e tot en met 3e kwartaal 2027

Planning recreatie in het Dwarsdiep