Stand van zaken recreatie en toerisme

In het Zuidelijk Westerkwartier werken we naast natuurrealisatie, de waterhuishouding, landschapsherstel en landbouwstructuurverbetering, ook aan versterking van de recreatie en de (be)leefbaarheid van het gebied. In deze update vertelt de Werkgroep Recreatie en Toerisme over de plannen die er nu liggen.

 

Reeks van negen uitkijkpunten langs De Oude Riet

Het Platform Oude Riet houdt zich actief bezig met de promotie van de cultuurhistorie van het riviertje De Oude Riet. Ze heeft een voorstel gedaan om langs de Oude Riet acht uitkijkpunten te maken, en bij ieder punt een eigen verhaal te vertellen die samen het verhaal van het gebied vormen. Een aantal van deze punten ligt binnen de Gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier en vormen daarmee een prachtige kans om de verbinding met het omliggende gebied te leggen. Met het uitkijkpunt in de Drie Polders voegen we zelfs een negende locatie toe. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

 

Familiestijl

De komende maanden worden keuzes gemaakt voor vormgeving van recreatieve voorzieningen in verschillende deelgebieden in het ZWK. Dat moeten voorzieningen zijn die qua uitstraling bij het gebied passen, en in eenzelfde stijl ontworpen zijn. Alsof ze één familie zijn waarvan de leden niet hetzelfde zijn, maar wel op elkaar lijken. Bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde materialen. De werkgroep stelt voor om uit te gaan van onbehandeld hout, staal en beton. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het handboek met de familiestijl.

Drie Polders

De werkgroep heeft op een rij gezet welke eisen er gelden voor het nieuwe uitkijkpunt in De Drie Polders:

  1. Je moet over het riet kunnen kijken om de vogels in de polder te kunnen zien
  2. Beschutting tegen de meest voorkomende wind uit het Zuidwesten
  3. Bestand tegen hoog water
  4. Toegankelijk voor voetgangers op het wandelpad
  5. Passend in de familiestijl Zuidelijk Westerkwartier
  6. Passend in de reeks van negen uitkijkpunten ‘De oude Riet.

Mogelijk gebruiken we hiervoor het ontwerp van een bestaande toren uit een ander natuurgebied van Staatsbosbeheer. Dit ontwerp wordt dan aangepast voor de locatie in de Drie Polders. Daarnaast schrijven we aan de informatie en de verhalen uit het gebied voor op de informatieborden. En kijken we op welke plekken langs de wandelroute zitplekken komen. Het uitkijkpunt, de informatieborden en de zitplekken worden eind 2022 geplaatst.

 

Polder de Dijken Bakkerom

Voor dit deelgebied werken we aan het ontwerp voor een centrale beleefplek aan de Dijkweg. Er komt een uitkijkpunt, een boomgaard, een picknickplek en een aantal bankjes. Ook komt er een kleine parkeerplaats voor 5 auto’s.
Het uitkijkpunt zal uitzien over zowel de otter- als de bevervallei, en zo mogelijk ook op het gebied ten noorden van de Redendijk. Ook dit uitkijkpunt maakt deel uit van de ‘reeks van negen’ en wordt ontworpen volgens de familiestijl. Het ontwerp en de precieze plek van het uitkijkpunt wordt nog met omwonenden besproken. Het streven is om de voorzieningen in 2022 te realiseren.

 

 

Dwarsdiep

De werkgroep recreatie heeft zich onlangs voor het eerst gebogen over de vraag welke recreatieve voorzieningen passen in het Dwarsdiep. Eind juni gaat de werkgroep aan de slag met een eerste ruwe schets. De wensen die eerder door inwoners en ondernemers zijn ingebracht worden hierbij betrokken. Ook de aansluiting op grotere routenetwerken wordt meegenomen. Omdat het Dwarsdiep een relatief groot deelgebied is, kijkt de werkgroep of hier ruimte gevonden kan worden voor een markant uitkijkpunt, en een speel- en beleefplek voor kinderen. Ook onderzoeken we welke kansen de nieuwe natuur van het Dwarsdiep biedt voor ontspanning en beleving. De werkgroep maakt een voorstel voor recreatieve voorzieningen als bijdrage aan de concept- inrichtingschets die in net najaar van 2022 besproken wordt met belanghebbenden.

 

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit deelnemers van gemeente Westerkwartier, Staatsbosbeheer, de ondernemersvereniging toeristisch Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en Prolander. In dit eerdere artikel lees je meer over onze aanpak.