Vergadering Gebiedscommissie 18 september 2018

De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier nodigt je van harte uit om de eerstvolgende vergadering bij te wonen. Het eerste deel van deze vergadering is openbaar.

Datum, tijd en locatie

De vergadering vindt plaats op dinsdag 18 september 2018, van 19.00 – 21.00 uur in het gemeentehuis te Leek. Het adres is Tolberterstraat 66, 9351 BJ, Leek.

Meer informatie

In deze vergadering is vooral aandacht voor de voortgang en planning van het Projectbureau ZWK, procedures en grond. De vergaderstukken zijn vanaf 12 september te vinden in onze agenda.