Peilbesluit Dwarsdiep formeel vastgesteld door Waterschap Noorderzijlvest

Het peilbesluit Dwarsdiep is door het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest vastgesteld tijdens de vergadering van 5 juni 2024. Met dit peilbesluit wordt duidelijk welke maatregelen we moeten nemen voor een betere waterkwaliteit, meer waterveiligheid door het aanleggen van waterberging, langer vasthouden van schoon kwelwater en natuurontwikkeling. Prolander heeft nu de opdracht om samen met de gebiedspartners, ingenieursbureaus en de omgeving de benodigde maatregelen van het peilbesluit verder voor te bereiden en uit te werken. 

Lees meer over het peilbesluit van het Dwarsdiep op de website van Waterschap Noorderzijlvest