Inloopavonden recreatiemogelijkheden in het Dwarsdiepgebied

In het beekdal van het Dwarsdiep in het Zuidelijk Westerkwartier werken de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en Prolander samen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur in combinatie met de inrichting van een waterbergingsgebied en andere wateropgaven.  Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden voor recreatie in het gebied: de eerste conceptplannen voor recreatie liggen op tafel. Op maandag 1 juli te Noordwijk en op woensdag 3 juli te Boerakker organiseert Prolander een inloopavond om in gesprek te gaan over de plannen. Prolander nodigt u van harte uit om langs te komen.  

 

Inloopavond 

Op maandag 1 juli te Noordwijk en op woensdag 3 juli te Boerakker wordt er een inloopavond georganiseerd. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur bent u van harte welkom.  

Tijdens de inloopavond staan wij klaar om met u in gesprek te gaan over de plannen voor recreatie in het Dwarsdiepgebied. Wij laten u graag de eerste concepten zien van de recreatieve maatregelen die wij hebben opgesteld met een uit de omgeving samengestelde klankbordgroep. We horen graag uw mening over deze voorgestelde recreatieve maatregelen binnen het natuur- en waterbergingsgebied van het Dwarsdiep.  

 

Praktische informatie: 

  • Datum: maandag 1 juli   
  • Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur 
  • Locatie: Dorpshuis de Weme. Westerweg 12, 9824 PH in Noordwijk 
  • Datum: woensdag 3 juli  
  • Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur 
  • Locatie: Dorpshuis Oomkegast. De Olde Ee 10, 9362 RC in Boerakker. 

 

Wat doen we in het Dwarsdiep? 

Bij de inrichting van het Dwarsdiep zorgen we voor een optimale combinatie van natuur en water die aansluit bij het kenmerkende landschap van het Zuidelijk Westerkwartier. We geven (zeldzame) flora en fauna een beter en groter leefgebied. Ook verbeteren we de waterkwaliteit en kunnen we in tijden van wateroverlast het gebied inzetten voor waterberging. 

 

Waar staan we nu? 

Op basis van verschillende deelonderzoeken en ideeën vanuit de omgeving is een eerste schetsontwerp opgesteld voor het Dwarsdiep. Dit ontwerp is begin 2023 gepresenteerd. Daarnaast heeft het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest op 5 juni 2024 het peilbesluit voor het Dwarsdiep vastgesteld.  

Na de inloopbijeenkomsten worden de recreatieve maatregelen samengevoegd met de maatregelen voor natuur- en waterdoelen. Op basis hiervan stellen wij een voorlopig ontwerp op. De planning is om in het najaar van 2024 het voorlopige ontwerp afgerond te hebben. Dit ontwerp zullen wij ook presenteren tijdens een gebiedsbijeenkomst. Na het voorlopige ontwerp wordt er een definitief ontwerp opgesteld.