Onderzoeken zes landbouwpolders met een NBW opgave binnenkort van start

Om het peilbesluit binnen de NBW polders te kunnen uitvoeren, zijn maatregelen nodig om de waterhuishouding te verbeteren. In voorbereiding op deze maatregelen zullen we op een aantal plaatsen nog nader onderzoek en veldmetingen doen. Daardoor zult u na de bouwvak mensen in het veld zien. De maatregelen voor het peilbesluit worden vrijwel altijd in of langs sloten genomen.

Brief aan de grondeigenaren

Alle grondeigenaren binnen de NBW polders krijgen begin augustus een brief waarin de onderzoeken worden aangekondigd. De onderzoeken worden door verschillende onderzoeksbureaus uitgevoerd. Vanzelfsprekend zullen we zoveel mogelijk de werkzaamheden clusteren en de overlast tot een minimum beperken. Ook houden we rekening met de gewassen en zullen we alleen kort langs de watergangen rijden/lopen. 

De veldonderzoeken en metingen zijn in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest en worden aangestuurd door Prolander. Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV zal de onderzoeken uitvoeren en deze uitwerken naar concrete maatregelen.  

Planning

Hieronder is een globale eerste planning van de werkzaamheden.

Week 33 (12 t/m 16 augustus)

  • Landmeetkundige inmeting, uitgevoerd door Kavel10 per quad

Week 34 en 35

  • Flora & Fauna onderzoek per voet

September

  • Milieukundig onderzoek (t.p.v. te verwijderen dammen), uitgevoerd door Poelsema per quad
  • Inventarisatie bestaande stuwen en duikers per voet

Oktober

  • Geotechnisch onderzoek (sonderingen en handboringen), uitgevoerd door Koops Grondmechanica met een sondeerwagen op rupsbanden

Meer informatie

Wil je meer weten over de onderzoeken en waar deze precies zullen plaatsvinden? Dat is te zien op de interactieve kaart van de NBW polders.

Bekijk de kaart!

Lees ook: