30 belangstellenden bezoeken informatiebijeenkomst NBW-polders

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier is de uitvoering van verschillende maatregelen in zes polders om te voldoen aan het Nationaal Bestuursakkoord Water. Op 9 april 2019 organiseerden waterschap Noorderzijlvest en Prolander hierover een informatiebijeenkomst, die zo’n 30 belangstellenden trok.

De avond was bedoeld om belanghebbenden en grondeigenaren van de Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, de polders Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert te informeren over het peilbesluit en de uitvoeringsmaatregelen die gepland zijn om knelpunten in de waterhuishouding op te lossen. De bezoekers werden geïnformeerd over peilbeheer, doorstroming en afvoer en de stabiliteit van taluds en watergangen. Per polder was een maatregelenkaart beschikbaar waarop de voorgenomen maatregelen stonden. Ook waren er posters met een overzicht van de planning en de benodigde onderzoeken.

3 mensen staan gebogen bij een tafel met daarop een landkaart

Vragen en instemming

Tijdens de inloopbijeenkomst werden vele vragen gesteld en beantwoord. Op vragen en opmerkingen waar niet direct een antwoord op was komen het waterschap en Prolander later terug, bij de uitwerking van de plannen en benodigde onderzoeken.

Instemming was er vooral over de aangegeven waterpeilen en de geplande maatregelen voor de wateraanvoer en -afvoer. Daarbij werd regelmatig opgemerkt dat het waterpeil vanwege het grote veenpakket zeker niet naar beneden zou moeten, omdat dat grote problemen op zou leveren.

Ontwerp-peilbesluit

Op 12 maart 2019 stelde het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest het ontwerp-peilbesluit voor de zes NBW-polders vast. Het ontwerp is te vinden op de website van het waterschap en ligt daarnaast nog tot 29 april 2019 ter inzage op het kantoor van het waterschap.

Klik hier voor meer informatie over de terinzagelegging en de inloopbijeenkomst ontwerp-peilbesluit NBW-polders.

Foto: terinzagelegging.