NBW maatregelen en onderzoek

Op onderstaande kaart zijn de geplande maatregelen binnen de landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) te zien. Het betreft de polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert.

De maatregelen voor de NBW polders zijn nog niet definitief en worden nog nader uitgewerkt. Om de maatregelen te kunnen nemen is onderzoek op locatie nodig.

Over de onderzoeken

De veldonderzoeken en metingen in de NBW polders gaan binnenkort van start. Ze worden in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd door verschillende onderzoeksbureaus, aangestuurd door Prolander. Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV zal de onderzoeken uitvoeren en uitwerken naar concrete maatregelen. Waar mogelijk clusteren we de werkzaamheden, en we proberen de overlast tot een minimum beperken. Ook houden we rekening met de gewassen en zullen we alleen kort langs de watergangen rijden of lopen.

Planning

Hieronder is een globale eerste planning van de onderzoeken.

Week 33 (12 t/m 16 augustus): Landmeetkundige inmeting, uitgevoerd door Kavel10 per quad

Week 34 en 35: Flora & Fauna onderzoek te voet

September: Milieukundig onderzoek bij te verwijderen dammen/duikers, uitgevoerd door Poelsema per quad & Inventarisatie bestaande stuwen en duikers te voet

Oktober: Geotechnisch onderzoek (sonderingen en handboringen), uitgevoerd door Koops Grondmechanica met een sondeerwagen op rupsbanden

Bekijk de kaart

Op onderstaande kaart staan de nog uit te werken maatregelen aangegeven. Omdat het soms om een kleine maatregel gaat zijn er kaders om de maatregelen getekend. In de legenda staan de maatregelen weergegeven.

 

Handleiding bij (GIS) kaart met maatregelen:

  • Klik linksboven op de pijltjes om de legenda te openen.
  • Linker muisknop ingedrukt houden > kaartbeeld verplaatsen/bewegen.
  • Zoom in en uit door op de + en – te klikken. Bij ver genoeg inzoomen op een maatregel wordt in tekst aangegeven welke maatregel het betreft. Het nummer voor de tekst is een objectcode.
  • Bekijk een grotere versie van de kaart door links onderin te klikken op ‘Grotere kaart weergeven’.