NBW maatregelen en onderzoek

Op onderstaande kaart zijn de geplande maatregelen binnen de landbouwpolders met een opgave vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) te zien. Het betreft de polders Fanerpolder, Zuidhorner Zuidpolder, Vredewold, Lagemeeden, Nienoord en Lettelbert.

Afgelopen zomer zijn verschillende inventarisaties en terreinopnamen gedaan. Met de verzamelde informatie zijn inrichtingsmaatregelen opgesteld om het peilbesluit binnen de NBW-polders mee uit te voeren. Voor veel mensen zullen de voorgestelde maatregelen weinig of geen gevolgen hebben. Bent u benieuwd of er voor u iets verandert? Bekijk dan uw perceel op de interactieve kaart en lees meer over de maatregelen onderaan deze pagina.

Globale planning werkzaamheden (2020)

1e helft januari: inloopavonden met toelichting op de maatregelen
2e helft januari: verwerken input en reacties vanuit inloopavonden + keukentafelgesprekken
Februari: geotechnisch en archeologisch veldonderzoek + vergunningaanvragen
Maart/april: opstellen bestek
Mei/juni/juli: opstellen aanbesteding
Augustus/september: uitvoering

Bekijk de kaart

Op onderstaande kaart staan de maatregelen aangegeven. Omdat het soms om een kleine maatregel gaat zijn er kaders om de maatregelen getekend. In de legenda staan de maatregelen weergegeven. Lees meer over de maatregelen in de Toelichting op de maatregelen (onder de kaart).

Handleiding bij (GIS) kaart met maatregelen:

 • Klik linksboven op de pijltjes om de legenda te openen.
 • Linker muisknop ingedrukt houden > kaartbeeld verplaatsen/bewegen.
 • Zoom in en uit door op de + en – te klikken. Bij ver genoeg inzoomen op een maatregel wordt in tekst aangegeven welke maatregel het betreft. Het nummer voor de tekst is een objectcode.
 • Bekijk een grotere versie van de kaart door links onderin te klikken op ‘Grotere kaart weergeven’.

 

Toelichting op de maatregelen

Op de kaart treft u de onderstaande maatregelen aan. Wat houden deze maatregelen precies in? Welke werkzaamheden worden er concreet uitgevoerd en welke overlast kunt u ervaren?

 • Dam met duiker realiseren: Aanbrengen van een dam met duiker, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Dam met duiker verwijderen: Verwijderen van een dam met duiker, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Duiker afdichten: Het dichtzetten van een duiker, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Duiker vervangen: Aanbrengen van een nieuwe dam met duiker en het verwijderen van de oude, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Inlaat verbeteren: Aanpassingswerkzaamheden aan bestaande inlaat of het vervangen van de bestaande inlaat, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Nieuwe stuw: Het aanbrengen van een nieuwe stuw met stortebed en instroom, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Pendam verwijderen: Het verwijderen van bestaande dam tussen twee peilvakken, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Stuw aanpassen: Op de bestaande locatie wordt een stuw aangepast of vervangen, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Stuw verwijderen: Op de bestaande locatie wordt een stuw verwijderd inclusief stortebed en overige voorzieningen, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Vaste dam realiseren: Op de aangegeven locatie wordt een gronddam aangebracht vaak als peilscheiding, eventuele overlast: beperkte rij- en werkstrook.
 • Aanbrengen natuurvriendelijke oever of talud verstevigen of baggeren: De taluds worden afgeschuind of er wordt een beschoeiing aangebracht. Indien noodzakelijk wordt er ook gebaggerd. Eventuele overlast: variabel, dit is afhankelijk van de terreinsituatie en de conditie van de watergang
 • Watergang opwaarderen: De sloot wordt gebaggerd en op maat en diepte gemaakt met taluds van 1 op 1,5. Eventuele overlast: variabel, dit is afhankelijk van de terreinsituatie en de conditie van de watergang. Sommige watergangen voldoen al aan de afmetingen.
 • Watergang afwaarderen: Geen werkzaamheden is een administratieve handeling, geen overlast.