Peilbesluit NBW polders vastgesteld

Op 26 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest het peilbesluit NBW polders vastgesteld. Het besluit heeft invloed op zes polders in het Zuidelijk Westerkwartier: Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert (incl. waterberging “Driepolders”), Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder.

Wat staat er in het peilbesluit voor de zes NBW polders?

In het peilbesluit staat welke waterpeilen in de verschillende peilgebieden worden gevoerd. In de toelichting bij dit besluit zijn het watersysteem, de toetsing, de inbreng vanuit het gebied, de gemaakte keuzes en de onderbouwing van de peilen beschreven. Ook de maatregelen waarmee waarmee we het watersysteem aanpassen zijn in de toelichting opgenomen. De uitvoering van de maatregelen is ondertussen in voorbereiding.

Wat betekent het peilbesluit voor de zes NBW polders?

Het huidige peilbeheer in de zes polders wordt in grote lijnen voortgezet. Met dynamisch peilbeheer, dat rekening houdt met de weersomstandigheden, worden situaties met teveel of te weinig water in het gebied beperkt. Met het peil kan worden gevarieerd, en waar mogelijk worden de vaste periodes van een zomer- en winterpeil losgelaten. Binnen het peilgebied Driepolders wordt een hoger peil ingesteld vanwege de natuurdoelen.

Inzage

Het besluit (inclusief het peilenplan) en de toelichting liggen ter inzage van maandag 15 juli tot maandag 9 september 2019. In verband met de vakanties is deze periode 2 weken langer dan gebruikelijk. De stukken zijn in te zien via de bekendmaking op de website van waterschap Noorderzijlvest. Daar vindt u ook meer informatie over het indienen van een beroepschrift en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Meer informatie

Bezoek de website van waterschap Noorderzijlvest voor meer achtergrondinformatie over peilbesluiten.