Maandelijkse archieven december 2019

Inrichtingswerkzaamheden Zuidelijk Westerkwartier van start!

Na vier jaren van voorbereiding starten in 2020 de fysieke inrichtingswerkzaamheden in het Zuidelijk Westerkwartier. De werkzaamheden beginnen in deelgebied De Drie Polders. Op vrijdag 20 december 2019 kwamen ruim 100 geïnteresseerden, waaronder bestuurders, bewoners, grondeigenaren, betrokken gebiedspartners en ingenieursbureaus, samen in De Postwagen te Tolbert, om de start van de werkzaamheden te vieren.
> Lees verder

VWO-leerlingen aan de slag met bouwkundige kunstwerken ZWK

Met waterschap Noorderzijlvest als opdrachtgever gaan de VWO-3 leerlingen van het technasium van RSG De Borgen de uitdaging aan om een bouwkundig ontwerp te maken van een klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk. Zij kiezen hiervoor uit de kunstwerken die voor Noorderzijlvest daadwerkelijk op de planning staan voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier’.
> Lees verder

Krediet voor aanpassing keringen binnen gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 november een krediet van € 3.050.700 beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de regionale waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier. Het toegekende krediet is nodig voor het ophogen van ongeveer 3 kilometer aan regionale keringen, het aanbrengen van damwanden en de uitvoeringsbegeleiding van de werkzaamheden. 
> Lees verder

Feestelijke start uitvoering gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In de middag van vrijdag 20 december worden de inrichtingswerkzaamheden in deelgebied De Drie Polders, en daarmee de uitvoering van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier, feestelijk gestart tijdens een bijeenkomst voor bestuurders, bewoners, grondeigenaren, betrokken gebiedspartners en ingenieursbureaus en andere geïnteresseerden, georganiseerd door het projectbureau Zuidelijk Westerkwartier. 
> Lees verder