Maandelijkse archieven november 2018

Proefkades voor droge voeten in De Drie Polders

Twee weken geleden zijn twee proefkades naast de A7 in Midwolde aangelegd. De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de aanleg van het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders, en zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier. Het natuur- en waterbergingsgebied De Drie Polders wordt circa 180 hectare groot, en is één van de drie gebieden die de komende jaren worden ingericht. De twee proefkades horen bij een waterberging die in tijden van hoog water kan worden ingezet om wateroverlast in het Westerkwartier te voorkomen. Naar verwachting moet deze berging eens in de vijfentwintig jaar worden ingezet. Impressie en
> Lees verder

Informatieavonden: De Drie Polders/Lettelberterbergboezem en Polder de Dijken-Bakkerom

Op dinsdag 13 november vindt een informatieavond plaats over de inrichting van de gebieden De Drie Polders en de aangrenzende Lettelberterbergboezem. Op maandag 19 november wordt een voorlichtingsavond gehouden voor het gebied Polder de Dijken-Bakkerom. Beide informatieavonden starten om 20:00 in De Postwagen te Tolbert. U bent van harte welkom!
> Lees verder

Aan de slag met je eigen erf of tuin

Woon jij in het buitengebied van de gemeente Leek, Zuidhorn, Marum of Grootegast? En wil je aan de slag met jouw erf of tuin? Kom dan naar één van de bijeenkomsten over het project ‘Erven en Tuinen Westerkwartier’. Ontdek hoe jij  met jouw erf of tuin kunt bijdragen aan een aantrekkelijk landschap en het ontwikkelen van nieuwe natuur met een streekeigen karakter.
> Lees verder