Maandelijkse archieven juni 2018

De Nota Reactie en Commentaar

Begin dit jaar lagen de ontwerp-inrichtingsplannen samen met het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het milieu effect rapport (MER) over de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier ter inzage. Een aantal particulieren en organisaties heeft een zienswijze ingediend.
> Lees verder

Overzicht van de plannen en doelen

Het Zuidelijk Westerkwartier is verdeeld in gebieden. Op deze kaart ziet u precies welke dat zijn. Elk gebied heeft een eigen pagina waarop u een overzicht van de plannen en doelen vindt. De pagina’s van de kaart worden aangevuld met actuele informatie.  
> Lees verder

Terugblik en vooruitblik juni 2018

Om waterberging en natuur in het ZWK te realiseren moeten er verschillende procedures worden doorlopen. In de memo aan de Projectgroep ZWK vindt u een terug- en vooruitblik op de werkzaamheden van de werkgroep Procedures.
> Lees verder

Kennisgeving

Na het voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan komt nu ook het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan ter inzage. Ook hierop kunt u uw visie geven. Hier leest u hoe de terinzagelegging van de plannen in zijn werk gaat en hoe u uw reactie of zienswijze kunt geven op de plannen.
> Lees verder