Voortgang en planning werkzaamheden

Er zijn enkele updates over de voorgang en planning in het ZWK. We nemen u daar graag weer in mee.

Hoendiep Zuidzijde

Aannemer Tebezo plant de werkzaamheden voor Hoendiep Zuidzijde in. Zodra er meer bekend is over de startdatum worden direct omwonenden per brief uitgenodigd voor een terreinbezoek. Tijdens het terreinbezoek – uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen – wordt er tekst en uitleg gegeven over de maatregelen/werkzaamheden en wanneer deze plaatsvinden. Ook worden de direct omwonenden per brief geïnformeerd over bouwkundige opnames (foto’s en een beschrijving) van de woningen om de zogenaamde nul-situatie vast te leggen.

Tijdens het plaatsten van de damwanden worden geluid en trillingsmeters aangebracht om te controleren of de werkzaamheden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Tijdens het terreinbezoek worden eventuele vragen over de werkzaamheden beantwoord.

Ga voor meer informatie over dit project naar de gebiedspagina Hoendiep Zuidzijde. Op deze pagina staat een kaart met de werkzaamheden/maatregelen die genomen worden.

NBW Polders

Aannemer Oosterhuis plant de werkzaamheden in. De planning van de werkzaamheden is opgenomen in dit nieuwsbericht. Wilt u alvast bekijken welke werkzaamheden uitgevoerd worden? Ga voor meer informatie over dit project naar de gebiedspagina NBW polders en ga naar ‘bekijk de kaart’.

De Drie Polders (aanvoer grond)

Bij de aanleg van het natuur- en waterbergingsgebied de Drie Polders is recentelijk gebleken dat niet alle benodigde grond voor het maken van kades terplekke beschikbaar komt. Vanuit een ander project in Westerbroek – waar in opdracht van de Provincie Groningen aan de natuur wordt gewerkt – komt zand beschikbaar. Aannemer de Waard voert de werkzaamheden in Westerbroek uit. Hij zal per vrachtwagen circa 10.000m3 grond over de A7 en de Mienscheer aanvoeren en in een tweetal tijdelijke depots plaatsen. Aannemer HAZ Infra – die de werkzaamheden in de Drie Polders uitvoert – verwerkt het vanuit deze depots in de kades.

Vanaf maandag 28 september t/m uiterlijk 14 oktober rijden vrachtwagens van aannemer de Waard met grond vanuit Westerbroek De Drie Polders in het Zuidelijk Westerkwartier. Wij proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer verwacht 10-12 werkdagen nodig te hebben om de grond te vervoeren.

De Waard transport

Foto: aannemer de Waard.