Opruimactie waterberging De Dijken-Bakkerom

Maandag 16 mei hielden waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer een opruimochtend in de waterberging De Dijken Bakkerom. Na het legen van de berging is er veel zwerfafval achtergebleven in het gebied. Niet alleen plastic, maar ook takken, palen en zelfs boomstronken.

 

Inspectie

Voor de waterveiligheid van gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier heeft Waterschap Noorderzijlvest op 21 februari waterberging De Dijken-Bakkerom ingezet. Na de inzet zijn de kades geïnspecteerd en ontdaan van achtergebleven afval. In het gebied zelf was nog zwerfafval achtergebleven.

 

Maaien

Staatsbosbeheer beheert de gronden in de waterberging en wil na het broedseizoen maaien in het gebied. Maar door het achtergebleven afval zou het maaisel niet bruikbaar zijn en afgevoerd moeten worden. Zowel het waterschap als Staatsbosbeheer willen grondstoffen en dus ook maaisel graag duurzaam hergebruiken. Daarom zochten beide partijen naar een oplossing.

 

Medwerkers van het waterschap in het veld

 

Aanhangwagen vol

Maandag 16 mei hebben waterschap Noorderzijlvest en Staatsbosbeheer in samenwerking een opruimochtend georganiseerd. Medewerkers van beide organisaties gingen het veld in en vonden emmers, plastic bakjes en zakken, flesjes, boomstronken en zelfs een lege graffitispuitbus. Het gebied van 25 hectare groot is helemaal afgezocht en uiteindelijk is er een aanhangwagen vol met rommel afgevoerd.

We zijn trots op deze samenwerking!

 

 

Foto van de aanhangwagen vol met boomstronken en ander afval