Opruimactie Polder de Dijken2

Foto van een stuk plastic in het gras