Opruimactie Polder de Dijken1

Foto van een boomstronk, houtafval en plastic zwerfvuil