VWO-leerlingen aan de slag met bouwkundige kunstwerken ZWK

Met waterschap Noorderzijlvest als opdrachtgever gaan de VWO-3 leerlingen van het technasium van RSG De Borgen de uitdaging aan om een bouwkundig ontwerp te maken van een klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk. Zij kiezen hiervoor uit de kunstwerken die voor Noorderzijlvest daadwerkelijk op de planning staan voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier’.

Noorderzijlvest komende periode opdrachtgever voor alle Groningse Technasia 

Komende maanden is waterschap Noorderzijlvest opdrachtgever voor alle technasia binnen het eigen beheergebied. Verschillende leergangen gaan op verschillende niveaus met verschillende opdrachten aan de slag. De gemene deler is het thema: ‘Water en klimaat’.

Noorderzijlvest is al vaker opdrachtgever geweest op de technasia, maar voor het eerst is de unieke situatie ontstaan dat ze allen in precies dezelfde periode voor het waterschap hebben gekozen. Het Praedinius gymnasium, het Stadslyceum en het Harens Lyceum in combinatie met het Montessori Groningen doen met hun VWO-4 klassen (en deels de Havo-4 klassen) mee aan een gezamenlijke opdracht over klimaatadaptatie. De leerlingen mogen een creatief en vernieuwend klimaatadaptatief plan voor een stedelijk gebied ontwerpen. Daarbij staat centraal dat het gekozen gebied zo slim mogelijk wordt ingericht, zodat de gevolgen van hittestress en wateroverlast verminderd worden. De leerlingen presenteren hun oplossingen op het JongerenEvent Water & Klimaat op 13 februari 2020.

Ook de tweedeklassers van het Praedinius gymnasium worden door het waterschap begeleid bij hun technasiumopdracht ‘Klimaatadaptatie in de binnenstad’, Hierbij ligt de focus op leefbaarheid bij het herinrichten van de stad om op klimaatveranderingen in te spelen.

jongeren van verschillende Groningse Technasia bij de start van hun nieuwe opdracht.

De jongeren van verschillende Groningse Technasia bij de start van hun nieuwe opdracht.

Aan de slag met kunstwerken in het Zuidelijk Westerkwartier

En RSG De Borgen ten slotte, heeft Noorderzijlvest gevraagd voor de de zogenaamde ‘Technasium TopAward’. Dit is een landelijke wedstrijd voor VWO-3 klassen van het technasium. Zij gaan de uitdaging aan om een bouwkundig ontwerp te maken van een klimaatbestendig en duurzaam infrastructureel kunstwerk. Zij kiezen hiervoor uit de kunstwerken die voor Noorderzijlvest daadwerkelijk op de planning staan voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier’.

Noorderzijlvest is heel erg blij met de belangstelling, omdat klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp is voor het waterschap. Het is een win-win situatie. Jonge mensen kunnen aan de slag met een bestaand probleem, in plaats van een fictieve casus. Het waterschap kijkt graag mee om zelf ook het blikveld te verruimen en creatieve out-of-the-box ideeen te horen. Bovendien worden de leerlingen geïnteresseerd voor het watervak.

Wat is een technasium?

Het Technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor vwo en havo. Centraal in deze onderwijsvorm staat Onderzoek en Ontwerpen waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. In de provincie Groningen zijn 5 Technasia, waarvan 4 binnen het gebied van Noorderzijlvest.