Voortgang uitvoering De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom

De werkzaamheden voor de uitvoering van De Drie Polders en Polder de Dijken-Bakkerom zijn in volle gang. Aannemer HAZ infra heeft de afgelopen weken overbodige dammen en duikers opgeruimd, er is grond gewonnen in het gebied en daarnaast is bovengrond verwijderd en zijn de aanwezige poelen alvast dichtgegooid. Met een Drone heeft Prolander de uitvoering van boven opgenomen.

De Drie Polders

Aannemer HAZ Infra heeft de afgelopen weken overbodige dammen en duikers opgeruimd en waar deze vervuild waren ook gesaneerd. Op locaties waar een kade, maaipad of sloot moet komen en nu bomen staan, zijn deze bomen alvast omgezaagd. Dit ter voorkoming dat er vogels in gaan broeden en het werk vertraging oploopt.

Gewonnen grond

Voor het maken van kades is veel grond nodig, deze wordt “gewonnen” in het gebied zelf, bijvoorbeeld door het graven van sloten en petgaten. Ook de grote waterpartij aan de Zuidkant van het gebied, waar vroeger de Gave liep, is een belangrijke plaats waar grond beschikbaar gaat komen. Deze Gave krijgt net als veel sloten natuurvriendelijke oevers. Naast een natuurfunctie voor o.a. watervogels is de Gave ook belangrijk om het gebied snel vol te laten lopen bij het inzetten van de waterberging.

Drone foto’s

De aannemer heeft een deel van de Gave al uitgegraven. Dit is van bovenaf goed te zien op onderstaande foto’s. Met een drone heeft Prolander afgelopen week de uitvoering van boven opgenomen. Van deze opnames wordt een filmpje gemaakt die op deze website zal worden getoond. Vooruitlopend op dit filmpje is hieronder op de – met de drone gemaakte – foto’s goed zichtbaar dat het uitgraven van de Gave is begonnen. Ook is zichtbaar dat de zandbaan die gebruikt gaat worden als aanvoerroute naar de kunstwerken aan de Lettelberterdijk is aangelegd.

Bovengrond verwijderd

Op de locatie van de kunstwerken (bruin vlak aan de Lettelberterdijk op onderstaande foto) is de bovengrond verwijderd en is het aanwezig petgat op een ecologisch verantwoorde manier gedempt. Allereerst is het petgat verbonden met een sloot en werd het petgat daarmee lek, vervolgens is de demping zo uitgevoerd dat het water voor de demping is uitgedrukt zodat eventueel nog aanwezige dieren naar de verbonden en geschikte sloot konden vluchten. De demping is in bijzijn van een ecoloog en volgens ecologisch werkprotocol uitgevoerd.

Ook is er samen met een ecoloog bekeken of er dieren aanwezig zijn op de werkstroken waar kades komen en op de bouwlocaties van de kunstwerken. We willen voorkomen dat dieren deze plekken uitzoeken als verblijf- of broedplaats. De ecoloog heeft het terrein vrijgegeven en de aannemer heeft de werk- en bouwlocaties gemaaid, geklepeld en of vergraven, zodat deze voor de dieren niet meer aantrekkelijk zijn en het werk geen vertraging op gaat lopen.

De Drie Polders werk in uitvoering panoramaview (maart 2020) 

De Drie Polders werk in uitvoering van boven gezien vanuit het westen (maart 2020)

De Drie Polders, daar waar kades maaipaden en sloten gaan komen worden aanwezige bomen verwijderd. In dit project worden alle gekapte bomen vervangen door een nieuw te planten boom we planten in totaal ca 13.000 bomen terug.

Projectbureau aan de Pasop, vanwege het coronavirus is het voorlopig niet in gebruik.

Polder de Dijken-Bakkerom 

In een ander nieuwsbericht van afgelopen week hebben we u geïnformeerd over het grondtransport vanuit Bedum. Het grondtransport is afgelopen week gestart, de eerste grond wordt direct in de toekomstige kade naast de Dijkweg aangebracht.

Dronefoto’s: Prolander/Mark Schuurman.