Start werkzaamheden Polder de Dijken-Bakkerom

Goed nieuws! We starten met de uitvoering van het natuur- en waterbergingsgebied van Polder de Dijken-Bakkerom. Aannemer Van der Meer voert het grond weg en waterbouw (GWW) bestek uit. Aannemer De Boer & De Groot gaat aan de slag met de geautomatiseerde kunstwerken. Beiden zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden, zodat de uitvoering goed, efficiënt en duurzaam gerealiseerd wordt.

Aandacht voor planten en dieren

We willen de natuur zo min mogelijk hinderen. De afgelopen week hebben we samen met een ecoloog bekeken of er dieren aanwezig zijn op de werkstroken waar kades komen en de bouwlocaties van de kunstwerken. We willen voorkomen dat dieren deze plekken uitzoeken als verblijf- of broedplaats. Als de ecoloog het terrein vrijgeeft zal de aannemer de werk- en bouwlocaties maaien, klepelen of vergraven, zodat deze voor de dieren niet meer aantrekkelijk zijn.

Grondtransport voor de kades vanuit Bedum

Voor het maken van de kades is veel grond nodig, een deel hiervan winnen we in het gebied zelf, bijvoorbeeld in de noordoosthoek. Het tekort aan grond wordt deels aangevoerd vanuit Bedum en deels vanuit het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders.

 

 

Op dinsdag 24 maart begint de aannemer met het transporteren van grond die vrijkomt bij het maken van de rondweg in Bedum. Het gaat om ca.15.000 m3. Bijgaand vindt u een kaartje met daarop de rijroute en de locaties waar (tijdelijk) de grond zal worden opgeslagen. Die grond is nodig om de kades te maken. Het grondtransport duurt maximaal vijf weken. Het transport en de route is met de gemeente Westerkwartier afgestemd. We treffen verschillende voorzieningen om de werkzaamheden in goede banen te leiden, zoals bebording, snelheidsbeperking en toezicht. De Dijkweg blijft open voor bestemmingsverkeer.

Grondtransport voor de kades vanuit Bedum

Trillingsmeter

Voordat dit grondtransport begint, plaatst bureau Hanselman op maandag 23 maart trillingsmeters op een aantal woningen. Dit bureau was eerder ook betrokken bij de nulmetingen van de woningen. Deze trillingsmeters monitoren of het vervoer over de Dijkweg trillingen veroorzaakt die een negatief effect kunnen hebben op een woning. Bij te veel trillingen wordt het grondtransport direct stilgelegd. Prolander neemt deze week contact op met de betrokken eigenaren om hierover afspraken te maken.

Nieuw (tijdelijk) asfalt op de Dijkweg

Nadat het grondtransport is afgerond haalt de aannemer het bestaande asfalt van de Dijkweg. Op plekken waar de Dijkweg moet worden opgehoogd wordt grond en funderingsmateriaal aangebracht om de kade onder de Dijkweg op hoogte te brengen en om deze voor te kunnen belasten (oostelijk deel). Daarna wordt de Dijkweg van een tijdelijke asfaltverharding voorzien. Deze asfaltverharding blijft liggen totdat de werkzaamheden voor de natuur en waterberging zijn afgerond. Het asfalt wordt dan gefreesd en de voorbelasting wordt verwijderd. Het asfalt wordt hergebruikt bij de fundering van de nieuwe Dijkweg, uitgevoerd in beton.

Grondtransport voor de kades vanuit De Drie Polders

Omdat er veel grond nodig is voor het maken van de kades wordt uit het natuur en waterbergingsgebied De Drie Polders door aannemer HAZ Infra ca 50.000 m3 grond getransporteerd naar Polder de Dijken-Bakkerom. Dit transport zal gaan via de Mienscheer naar de A7 en via de provinciale weg (N388) naar een depot aan de Bakkerom. De planning is dat dit uiterlijk begin april met dit grondtransport vanuit De Drie Polders wordt gestart. Dit kondigen we aan via deze website, inclusief een routekaartje.

Andere werkzaamheden

  • In de berm van de Dijkweg waar deze als kade gaat fungeren, worden zakbakens en waterspanningsmeters geplaatst. Hiermee monitoren en meten we hoe snel de kade zakt.
  • In het oostelijk deel van de Dijkweg worden 48 bomen gekapt. Voor elke gekapte boom komt een nieuwe boom terug. De jonge net aangeplante bomen worden verplaatst.

Wat merkt u van deze werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden proberen wij overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zijn dat u enige hinder ondervindt, wanneer dit storend is kunt u gerust contact met ons opnemen!

Spreekuur

Op woensdagen tussen 13.00 en 15.00 uur kunt u met uw vragen bij het projectbureau Pasop 8a te Midwolde terecht. Een medewerker van Prolander staat u daar te woord. U kunt bellen, mailen of appen met Bart-Jan Prak (06-52401220) bj.prak@prolander.nl voor het maken van een andere afspraak.  Let op! Het eerste spreekuur is voorlopig vastgesteld op woensdag 8 april vanwege de ontwikkelingen en maatregelen rondom het coronavirus.

Directievoering, toezicht, projectmanagement en gebiedsproces.

De directievoering, het toezicht en het project- en gebiedsmanagement door de verschillende ingenieursbureaus, aannemers en Prolander wordt uitgevoerd vanaf het projectbureau aan de Pasop 8a in Midwolde. De aannemer Van der Meer (GWW-deel) zal in de nabijheid van Polder de Dijken-Bakkerom vanuit een bouwkeet werken. We zoeken nog naar een geschikte locatie. Aannemer De Boer & De Groot (kunstwerken) werkt vanuit een bouwkeet naast het projectbureau.

Contact

Via www.zuidelijkwesterkwartier.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Hier kunt u zich ook inschrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact op met Bart Jan Prak van Prolander (bjprak@prolander.nl of 06-52401220).